Event med Graphisoft

Få en inblick i Life Cycle Assessment och Archicads framtida roadmap

Innehåll

Se reprisen av vårens stora Archicad event med fokus på klimatsmart design och Life Cycle Assessment (LCA) för arkitekter! Nordic BIM Group och Graphisoft höll ett event där du får en exklusiv genomgång av framtida utvecklingsområden och planerade uppdateringar i Archicad.

Life cycle assessment-kalkyler är en metod för att beräkna miljöpåverkan av en produkt, byggnad eller process under hela dess livscykeln - från råvaruutvinning till rivning och bortforsling. Kravet på dessa LCA-beräkningar har ökat då den byggda miljön idag genererar 40% av det globala CO2 utsläppet och Sverige har fått en ny lag om klimatdeklaration för byggnader som uppförs. Med hjälp av LCA-verktyg kan man arbeta smartare och identifiera olika effekter och vidta åtgärder för att minska utsläppen genom hela byggprojektets livscykel.

Under detta event presenterade Nordic BIM Group, tillsammans med representanter från Graphisoft headquarters i Ungern, olika LCA-verktyg och visade delar av Archicads framtida roadmap med fokus på arkitektur.

AGENDA

  • Ni får en live demo av EcoDesigner STAR och Nordic BIM Group visar upp DesignLCA (C02 beräkningar) som nu släpps för den svenska marknaden
  • Graphisoft ger en exklusiv inblick i roadmapen för Archicads framtida uppdateringar inom arkitektur
  • Ni får även en inblick i programvaran Anavitor och andra smarta Archicad funktioner kopplat till arkitektur
  • Frågor och svar

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.