ArchiTerra

Få en introduktion till ArchiTerra

Innehåll

ArchiTerra är ett användbart tillägg till Archicad som ger ökad funktionalitet för terräng och landskapsarkitektur. Terrängmodellen kan enkelt redigeras och kompletteras med allt från vägar, byggnader, träd och du kan kombinera funktioner från ArchiTerra med objekt och verktyg från Archicad. ArchiTerra möjliggör import av GIS-data och terrängdata från följande format: SHAPE, DXF, XYZ och TXT. ArchiTerra genererar snabbt terrängmodeller med valfria trianguleringsavstånd baserat på utvalda data från importerade filer, eller manuellt inmatad data. Terrängen kan genereras i givna koordinater eller georefereras enligt metodiken som tillhandahålls av buildingSMART.

I detta webbinarium får du en introduktion i verktyget och chans att ställa dina frågor till våra ArchiTerra experter.

AGENDA

  • Konvertera extern information till mark med ArchiTerra
  • Konturlinjeverktyg i terräng
  • Skapa grund för byggnader
  • Skapa vägar
  • Beräkning massa
  • Kombination Cetopo och ArchiTerra
  • Plus lite extra
  • Frågor & Svar

Välkommen!

Du kan också boka in en demo med oss så berättar vi mer om hur just du kan dra nytta av verktyget!

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.