Nordic BIM Group köper Anavitor

Författare

Tom Nordin

Publiceringsdatum

Jan 23, 2023 8:53:09 AM

Ämne

Nordic BIM Group köper Anavitor AB av Informationsbyggarna - och stärker utbudet inom lösningar för LCA och en hållbar byggmiljö.

Med denna transaktion stärker Nordic BIM Group sin position ytterligare inom arkitektur, konstruktion och fastigheter. Anavitor LCA är ett program för Life Cycle Assessment (LCA) som är integrerat med BIM. Anavitor LCA ansluter till lokala landsspecifika miljödatabaser och använder tillverkarnas EPDer (Environmental Product Declaration).

Den byggda miljön genererar 40 % av de årliga globala CO2-utsläppen och 80 % av en byggnads koldioxidutsläpp kommer från strukturella material. Anavitor LCA är en lösning som hjälper kunderna att beräkna och minska miljöpåverkan utifrån design, utvalda material och produkter samt transport av material. Genom att använda BIM tillsammans med Anavitor LCA blir noggrannheten i LCA-beräkningen mycket hög och ger användaren möjlighet att fatta ansvarsfulla och ekonomiskt sunda beslut vid projektering av byggnader och infrastrukturprojekt – oavsett om det är nybyggnation, renoverings- / tillbyggnadsprojekt eller rivning.

Jörgen Nylund, CEO för Nordic BIM Group, säger "Jag är mycket glad över detta strategiska förvärv. Anavitor LCA passar mycket väl in i vår verksamhet inom flera områden:

  • till vår vision om "Att vara en viktig bidragsgivare till en hållbar byggnadsmiljö"
  • till vårt Green BIM Certificate
  • till våra befintliga BIM-lösningar
  • till våra kunders behov att uppfylla ökade miljökrav

Det känns betydelsefullt att kunna serva våra kunder med ett verktyg som effektivt beräknar koldioxidavtrycket. Vi kommer att fortsätta att investera i mjukvaruplattformen och göra den tillgänglig för internationella användare redan i år."

Jörgen fortsätter "samarbetet med Informationsbyggarna AB passar väl in mot våra mål, inte bara gällande LCA, utan även utifrån deras BIM-kunskap och kapacitet på den marknad vi båda verkar inom."

Jan-Mikael Kristiansson, CEO för Informationsbyggarna AB, säger "Med Nordic BIM Groups många BIM-experter och stora kundbas ser vi en stor potential i detta samarbete. Enligt min mening är Nordic BIM Group den perfekta hemvisten för Anavitor LCA, där lösningen kan tas till nästa nivå och långt utöver det. Det känns bra att Nordic BIM Group har styrkan att investera i denna verksamhet och med det sträva mot att göra många projekt och fastigheter mer hållbara."

 

Utvädera Archicad

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.