Volvat-gruppen med färska investeringar i digitala planeringsverktyg

Författare

Frode Saltkjelvik

Publiceringsdatum

Jul 21, 2022 9:51:31 AM

Ämne

Volvat har alltid varit tidiga användare av digitalisering

Mario Rinaldi är teknisk chef i Volvat-gruppen med ansvar för drift, underhåll och teknik. Han berättar entusiastiskt om ny teknisk utveckling med stor betydelse för medarbetare och besökare.

– Visste du att det nu går att chatta med läkaren hemifrån? Läkare i andra delar av landet kan svara på dina frågor på lediga stunder och nödvändiga mätningar och kontroller kan utföras hemifrån via videokonsultationer.

Han tvivlar inte på vilken som är den mest populära funktionen för patienter och anhöriga:

– Volvats nya webbaserade mötesbokningssystem, som förbättrar och förkortar handläggningstiden, är utan tvekan den populäraste innovationen bland besökarna.

Rinaldi visar hur du kan sitta hemma i soffan och boka tid på akuten.

– Så här demonstrerar han och klickar på en knapp. Nu kan jag köa och den räknat ut väntetiden så jag kan få en uppskattning om hur långt tid det kommer ta. Jag kan därmed minimera min vistelse i väntrummet, systemet känns förutsägbart, och viktigast av allt: smittorisken minskar avsevärt.

Volvat växer

Volvat-gruppen är ett av Norges ledande privata sjukvårdsföretag och har etablerat totalt 14 center över hela landet. Målet är att etablera två nya center per år - över hela landet:

– Teknologiska beslutsverktyg analyserar faktorer som befolkningstillväxt och framtida behov av sjukvårdstjänster. Systemet sammanställer all relevant information och ger oss ett bra beslutsunderlag när vi ska bestämma var vi ska bygga, förklarar Rinaldi.

– Vi sparar både tid och pengar samtidigt som resekostnader och konsultkostnader minskar rejält.

Rekonstruktion i BIM

När nytt område är bestämd hittar Volvat lämpliga lokaler som görs om till kliniker.

Sedan är det Beate Rinaldi som tar över både planering och genomförande:

Design utbildade Beate Rinaldi har rollen som projektledare när Volvat-gruppen etablerar nya kliniker. Hon lyfter fram Archicad som ett viktigt verktyg, både i samband med planering, utförande och drift och underhåll (FDVU).

– Archicad är mycket mer än ett designverktyg. I BIM-modellen lagras data och metadata som är viktiga för byggnaden, både i planeringsfasen och under hela byggnadens livslängd.

En viktig funktion i Archicad är att modellen utför en automatisk regelkontroll i planeringsfasen. Utöver standardkrav för universell utformning finns det specifika krav på sjukvårdsbyggnader:

– Byggnaden ska vara robust och ha tillgång till nödström och slussar för smittskydd. Temperaturen är högre och dörrarna bredare än i andra byggnader. Dessutom finns det hårda krav på dokumentation.

– Volvat kommer också att behålla en hög igenkänningsfaktor så alla kliniker designas och inreds på samma sätt.

630x630 VOLVATGRUPPEN 2

Funktionalitet och FDVU

Beate och Mario Rinaldi beskriver Volvats kliniker som "levande byggnader". Det innebär att förändringar och ombyggnader genomförs kontinuerligt och vid behov:

– Det är en enorm fördel att vi själva kan uppdatera information direkt i BIM-modellen och hämta nya planritningar och översikt över brand- och utrymningsvägar.

– Modellen ger också enkel tillgång till nödvändig information för drift och underhåll, vilket är mycket praktiskt när 14 kliniker sköts centralt.

Archicad är ett användbart verktyg för att hantera inköp och erbjudanden:

– Med tanke på framtida inköp lagras information i modellen som anger produktinformation, pris, garantier, leverantörer och kravspecifikationer. Aktuella ritningar med korrekta mått ger rätt information för varje förfrågningsunderlag baserat på yta, oavsett om det gäller hyreskontrakt, städtjänster eller ett målningsarbete.

630x630 VOLVATGRUPPEN 1

Volvat har installerat mätverktyg på väggarna i några rum. Genom att mäta rörelser via sensorer har Volvat lyckats rationalisera byggnaderna. Detta har lett till en halvering av den nödvändiga arean.

– Mätningarna kan utökas för att registrera CO2, ventilation och temperatur. Förutom att det är mycket kostnadsbesparande är detta kunskap som du tar med dig när du planerar nästa byggnad. Vi får också möjlighet att bättre beräkna energianvändningen.

I kommunikationen med ledning och beslutsfattare har Archicad visat sig vara ett viktigt verktyg.

– De flesta byggare/operatörer är nog inte medvetna om hur lätt det egentligen är att komma igång med BIM och drar sig kanske från DWG- och PDF-ritningar som grund. Mycket enkla modeller, ofta kallade slimBIM, kan ge mervärde i form av automatisk beräkning av ytor för uthyrning samt volym och mängd av golv, tak och väggar. Detta ger mer korrekta uppgifter och möjlighet att ytterligare utnyttja detta för andra ändamål såsom försäljning/ändringsförslag för hyresgäster, uppdatering av brand- och utrymningsplaner samt att kunna ha alla ritningar och mått på sin telefon, säger Frode Saltkjelvik, teknisk chef. på Nordic BIM Group Norge.

BIMx - på app och på webben

Volvat är ett privat vårdföretag med investerare som byggare och beslutsfattare.

Archicad med tillägget BIMx har gjort det enkelt att presentera planerade kliniker visuellt för ledning och beslutsfattare.

– BIMx kan installeras som en app på telefonen, eller skickas som en länk i ett mejl.

Mario Rinaldi visar hur det är möjligt att förflytta sig runt projekterade kliniker i tre dimensioner, fullt utrustade och möblerade. Applikationen är en viktig del av den dagliga verksamheten och ger Mario möjlighet att sätta sig in i komplicerade frågor även om han är på affärsresa. All information finns på telefonen i fickan.

Teamet är överens om att Archicad är en bra investering för framtiden. När BIM-modellen systematiserar information och ger full kontroll över drift och underhåll frigör det tid att arbeta med det viktiga: utveckling, tillväxt och ett allt större och bättre vårdutbud.

630x630 VOLVATGRUPPEN 3

Har du frågor kring våra produkter och hur de kan underlätta för just dig? Välkommen att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.