C3 BIM använder ovärderliga verktyg för kvalitetskontroll

Författare

Maria Hovland

Publiceringsdatum

Jul 21, 2022 7:59:32 AM

Ämne

När man arbetar med några av de största offentliga projekten i Norge är kvalitetskontroll och modellkontroll avgörande för att undvika misstag redan från början och säkerställa goda framsteg. Solibri är ett ovärderligt verktyg för konsultföretaget C3 BIM i en hektisk vardag.Lär dig mer om Solibri

Solibri är världsledande inom regelbaserad modellkontroll och ett viktigt verktyg för alla BIM-projekt. Med Solibri sammanställs alla modeller från olika discipliner för mycket avancerad modellkontroll och kvalitetssäkring. Detta gör det enkelt för BIM-samordnare, ingenjörer, arkitekter och andra inblandade parter att samarbeta och lösa eventuella problem. Informationen är lättillgänglig under hela designfasen, där du kan sortera och presentera information och geometri samt kvalitetssäkra dem.

C3 BIM etablerades 2017 och har idag 5 anställda. Konsultfirman är specialiserad på BIM inom bygg- och fastighetsbranschen i Norge, och har stor erfarenhet från offentliga projekt, bland annat på uppdrag av Statsbygg.

”Solibri är vårt huvudsakliga verktyg som vi använder mest, och det går inte en dag utan att vi använder det. Vissa företag delar på en eller flera Solibri-licenser, men hos oss har alla en var eftersom det är ett väldigt viktigt verktyg för oss”, säger Yassir Fayyaz, partner och general manager för C3 BIM.

630x630 C3 BIM Solibri-1

Automatisering från uppstartsfasen

Sedan starten 2017 har C3 BIM sett en ökande efterfrågan på säker kvalitetskontroll och har fått flera projekt relaterade till framsteg. Alla leveranser och milstolpar ingår redan från startfasen, där Solibri används för kvalitetskontroll och kontroller. C3 BIM tror att mer automatisering är vägen framåt för att effektivisera arbetet.

”Framsteg har blivit viktigt för hur vi sätter upp modellkontrollerna och här är vi hundra procent beroende av Solibri. Vi använder zonmodeller för att koppla framsteg till styrning, det är zoner som är kontrollområden för planering/byggande. Med dessa zoner får du en bra överblick i Solibri över vad som ingår i de olika kontrollerna innan vi kör projektet”, säger Fayyaz.

630x630 C3 BIM Solibri

Nordic BIM Group med en svenskanpassad version av Solibri

I linje med marknadens efterfrågan har Nordic BIM Group lanserat en svenskanpassad version i Sverige och en norskanpassad version i Norge av Solibri. De anpassade versionerna kommer att förenkla och göra verktyget mer effektivt för användarna i respektive land.

SOLIBRI SVENSKANPASSNINGEN

C3 BIM har själv ett stort engagemang för utvecklingen av Solibri och vad som är viktigt för norska användare. De har bland annat varit med och tagit fram regelverket på uppdrag av Statsbygg.

"Vi har länge varit en del av diskussionen och forumet för utvecklingen av Solibri i Norge och det är trevligt att vi nu får en anpassad version för den norska marknaden", säger Fayyaz.

Den svenskanpassade versionen är gratis för alla som har ett serviceavtal med Nordic BIM Group.

Vill du veta mer om Solibri, våra andra produkter, digitalisering eller BIM i allmänhet? Välkommen att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.