SOLIBRI TIPS & TRICKS - SELECTION BASKET

Författare

Lole Flodqvist

Publiceringsdatum

May 5, 2023 2:56:06 PM

Selection Basket är Solibris mest kraftfulla och tidsbesparande verktyg när det används på rätt sätt. Därför vill vi dela med oss lite tips och trix på hur du med fördel kan använda verktyget.

Alla vyer som innehåller ikonen går att styra mot Selection Basket.

SELECTION BASKET FRÅN MODEL TREE I MODEL LAYOUTEN

Om vi börjar att utgå ifrån Model Tree vyn, säg att du snabbt vill ta ut dina väggar från A ock K modellen för att kunna jämföra enbart dessa mot varandra i 3D-vyn. Du väljer då Component Hierarchy (1), Walls (2) och klickar på = tecknet (3). Du har nu enbart lagt till dina väggar i selection basket vilket du även ser i din 3D vy. Se bilden.

SELECTION SETS

Vill du nu ta ut väggarna per våningsplan och sedan spara dessa som förvalda Selection Sets, väljer du Federated Floor (1) – markerar ditt plan (2) och klickar på = tecknet (3). Om du nu vill spara ditt Selection Set så klickar du på spara knappen (4) namnger ditt Selection Set och klickar på OK (6).

Ditt Selection Set är nu sparat i din SMC modell (7).

Vill du lägga till och spara ytterligare Selection Sets är det viktigt att du väljer Save As knappen (1) så du inte sparar över ditt tidigare Selection Set.

När du har sparat flera Selection Sets kan du välja mellan dessa i din lista som du får upp genom att klicka på ikonen i bilden nedan.

Ett annat sätt att lägga till i Selection Basket är att gå till Search fältet och skriva in vad du vill lägga i Selection Basket.

Klicka på enter och se i 3D vyn samt Selection Basket vad som lagts till.

SELECTION BASKET FRÅN CHECKING LAYOUTEN

När du har gjort en regelbaserad kontroll i checking och vill filtrera dina resultat på ett specifikt våningsplan går detta att göra. Exemplet i bilden visar kollisioner mellan bjälklag och installationer.

Om du nu vill kunna filtrera dina issues/frågeställningar på ett specifikt våningsplan utan att få upp alla som i föregående bild, välj din issue (1) klicka på = tecknet (2), de komponenter som ingår i din issue hamnar då i Selection Basket.

Gå till No filtering ikonen (3) välj Filter with Selection Basket (All).

Resultatet blir att du nu filtrerat din valda issue att utgå ifrån det som du lagt i Selection Basket.

SELECTION BASKET FRÅN INFORMATION TAKEOFF LAYOUTEN

Du kan utifrån dina ITO.er lägga till valda komponenter till din Selection Basket. Välj de komponenter som du vill lägga i Selection Basket (1), klicka på = tecknet (2). Dina komponenter har nu hamnat i Selection Basket (3).

Har du några frågor kring Solibri, kontakta oss här!

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.