Solibri Tips & Tricks - Kontrollzoner

Författare

Lole Flodqvist

Publiceringsdatum

Jan 30, 2023 11:01:49 AM

#1. Kontrollzoner

I många projekt kan det vara lämpligt att dela upp byggnadsmassan i mindre delar för att hålla en god överblick över projektet, till exempel i olika byggskeden. Det behövs därför olika uppsättningar regler. För att lösa detta kan du skapa kontrollzoner och kontrollera endast de element som finns inom det önskade området. I det här exemplet har jag två identiska lägenheter från en arkitekt. Jag vill bara kontrollera en av dem.

1 Solibri tip

Först skapar jag en kontrollzon över var och en av lägenheterna i en separat IFC-fil. (Detta görs i ett ritprogram som Archicad). Jag lägger denna IFC med kontrollzonerna i «Model Tree» tillsammans med de andra IFC-filerna:

2 Solibri tip

Med båda modellerna synliga ser det ut så här:

3 Solibri tip

I Ruleset Manager använder jag regeln «SOL/234/1.2 Component inside Component» som en gatekeeper/huvudregel. Detta innebär att allt som passerar denna regel kontrolleras ytterligare av reglerna längre ner i hierarkin.

4 Solibri tip

Inställningarna i regeln är följande:

Info

Markera “Check only passed Components”:
Detta val får du upp först när du har lagt till en Sub Rule det vill säga en underregel till vald regel, i detta fall Component inside Component.

5 Solibri tip

Parameters

Outer components: Jag anger zonnamnet för den kontrollzon jag vill kontrollera som ett filter.
Inner components: Include Any

6 Solibri tip

Checking: Markera «Report Orphan inner Components»

7 Solibri tip

Nu kan jag dra och släppa alla regeluppsättningar jag vill ha i den här regeln så att den hamnar överst i hierarkin.

8 Solibri tip

I detta enkla exempel lägger jag till regeln «Free Area in front of components» och ställer in den för att kontrollera att det inte finns några element framför dörrar och fönster. Det finns ingen gräns för hur många regler du kan lägga till. Sedan sparar jag regeluppsättningen på lämplig plats.

Under Checking lägger jag till min nya regeluppsättning. Nu kan jag enkelt välja vilken kontrollzon jag vill kontrollera.

Kontrollzon 1

SOLIBRI TIPS OG TRIKS-2

Eller kontrollzon 2

10 Solibri tip

Önskar du att veta mer om Solibri? Maila oss här!

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.