Livscykelanalys (LCA) i arkitektur- och byggbranschen

Författare

Kristofer Anker

Publiceringsdatum

Feb 28, 2023 2:14:58 PM

Ämne

Livscykel analys, eller LCA, är en teknik som mäter hur den byggda miljön påverkar utsläppen av till exempel CO2 under hela dess livscykel. Genom att se på hela livscykeln av alla resurser i alla skeden, kan LCA ge en mer heltäckande bild av den miljöpåverkan som ett byggprojekt har.

DesignLCA (600 × 600 px)-2LCA skiljer sig från andra hållbarhetsbedömningar genom att den räknar på belastningen från varje resurs, medan hållbarhetsbedömningar oftast utesluter, poängsätter och rangordnar resurserna.

Inom arkitekturbranschen är LCA en viktig del för beslutsfattande, eftersom den bildar ett beslutsunderlag för miljöpåverkan över livscykeln. Genom att integrera LCA i designprocessen kan arkitekter ha en bättre förståelse för var belastningen kommer från och varför. Detta kan påverka designbeslut, främst i tidiga skeden där val kan göras.

BIM-verktyg kan användas för att stödja LCA i arkitekturbranschen genom att kontinuerligt räkna ut belastningen under projekteringen. Denna integration av LCA och BIM-verktyg kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Att använda LCA i verkliga projekt kan bidra till en minskad total miljöpåverkan. Inkludering av LCA i designprocessen påverkar helhetshållbarheten för ett bygge indirekt genom att påverka materialvalet. I framtiden tror vi att LCA kommer att bli en viktig del för att säkerställa en hållbar byggprocess och för att undvika suboptimering.

Arkitekturbranschen har på senare år blivit allt mer medveten om vikten av hållbar design och det har resulterat i en ökad efterfrågan på Life Cycle Assessment (LCA) inom branschen. För arkitekter som är intresserade av att inkludera LCA i sitt arbete finns det flera resurser tillgängliga, som programvaror som Anavitor LCA och DesignLCA som redovisar belastningen från olika byggprodukter. Utvecklingen inom området för LCA går fort framåt för att möta kraven på hållbar design och det blir allt vanligare att göra mer totala och detaljerade beräkningar istället för att endast fokusera på det man tror är mest belastande.

Se reprisen av våra två webbinarium, Anavitor LCA och DesignLCA, där du får en live genomgång av verktygen.

Utvädera Archicad

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.