Varför ska du investera i kompetensutveckling under lågkonjunktur?

Författare

Kristofer Anker

Publiceringsdatum

Dec 20, 2022 1:29:44 PM

Ämne

I början av nästa år kommer många att uppleva en minskad arbetsbelastning. Dina anställda kommer med största sannolikhet att ha mer tid tillgänglig. Denna tid bör användas för utbildning och utvecklingsprogram. Detta kan bidra till att öka kompetensen hos arbetskraften, och göra den mer effektiv.

Se vårt kursutbud här!

När marknaden faller kan företagen tveka att investera i utbildning för sina anställda. Men det här kan faktiskt vara ett bra tillfälle att lägga resurser på kompetenshöjning:

1. Förbättrad effektivitet: Att ge anställda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter kan hjälpa dem att utföra sina jobb mer effektivt. Detta kan vara särskilt viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet.

2. Förbättrad konkurrenskraft: Att investera i utbildning kan hjälpa till att hålla anställda uppdaterade med de senaste branschtrenderna och teknikerna, vilket gör att företaget kan förbli konkurrenskraftigt på marknaden. Detta kan vara avgörande i en nedgång, då konkurrensen kan vara särskilt hård.

3. Ökad arbetstillfredsställelse: Anställda som får utbildnings- och utvecklingsmöjligheter är mer benägna att vara nöjda med sina jobb och är mindre benägna att lämna företaget. Detta kan hjälpa till att spara kostnader vid rekrytering och utbildning av nya medarbetare.

4. Förbättrad moral: Att ge anställda möjligheter att lära sig och växa kan förbättra moralen och öka engagemanget på arbetsplatsen. Detta kan leda till en mer positiv arbetsmiljö och bättre lagarbete bland de anställda, vilket kan vara fördelaktigt i utmanande ekonomiska tider.

Gör en kartläggning av befintlig kompetens med hjälp av kunskapslyftet.

Sammanfattningsvis kan det vara vettigt att investera i utbildning för anställda även när marknaden är nere. Genom att ge anställda den utbildning och utveckling de behöver kan företag förbättra prestation och konkurrenskraft.

Nedgångar historiskt sett varar inte länge åt gången och de som använder tiden klokt kommer att kunna gå full fart framåt när marknaden vänder, med ett topptrimmat lag.

Nordic BIM Group erbjuder ett brett utbud av kurser och tjänster för kompetensutveckling. Vi kan även skräddarsy kurser för just ert företag. Kontakta oss så berättar vi mer!

New call-to-action

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.