BIM och openBIM: Katalysatorer för hållbarhet i byggbranschen

Författare

Frida Alfredson

Publiceringsdatum

Oct 19, 2023 10:40:30 AM

Ämne

I en tid då miljöansvar och hållbarhet dominerar diskursen inom byggnadsdesign och konstruktion, använder AEC-industrin (Architecture, Engineering and Construction) teknik och innovation för att möta dessa pressande krav. 

I spetsen för denna tekniska utveckling ligger Building Information Modeling (BIM) och openBIM med IFC-format och öppna standarder för fildelning, som främjar samarbete mellan format och roller i byggbranschen. 

Varför är detta så avgörande, och hur kommer framtidens hållbara byggnader att formas genom dessa teknologier? 

DJUPET OCH BREDDEN AV BIM

BIM är en process som innebär ett holistiskt sätt att tänka kring byggprojekt. I denna process används BIM-verktyg för interaktion, där varje enskild aspekt av en byggnad, från arkitektonisk design till de minsta mekaniska detaljerna, fångas upp och förs in i BIM-modellen.   

BIM-verktygen som används i BIM-processen stödjer i varierande grad IFC-formatet (Industry Foundation Classes), vilket är branschstandarden för de öppna format som används i openBIM-metoden för BIM-processen. Dessa filformat gör det möjligt för alla inblandade i ett BIM-projekt att arbeta med de olika verktyg de använder. 

Varför är detta så revolutionerande? 

För det tidigare fragmenterade synsättet på byggnadsdesign ersätts nu av en helhetsmodell. Arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra yrkesverksamma kan nu se, analysera och samarbeta kring ett centralt system, vilket eliminerar kommunikationsproblem, effektiviserar processer och integrerar hållbarhet i varje skede av en byggnads liv, från dess design av en arkitekt till dess demontering och material återvinns. 

Läs mer om vad BIM är här. 

New call-to-action

MER ÄN BARA ESTETIK: HÅLLBAR UTVECKLING I HJÄRTAT AV BIM

Tidigare, när en ny byggnad ritades, låg fokus på estetik och funktionalitet. I dagens miljömedvetna värld, med BIM, går designprocessen långt utöver det. BIM gör det möjligt att analysera hur byggnaden kommer att bete sig under olika klimatförhållanden, hur den kommer att förbruka energi och hur den kommer att påverka sin omgivande miljö. 

Designers kan nu simulera hur naturligt ljus kommer att fylla ett rum utifrån tid på dygnet eller årstid, vilket påverkar valet av fönsterplacering och därmed energiförbrukningen för belysning. Termiska egenskaper hos byggmaterial kan testas och justeras, och allt detta innan en enda tegelsten läggs. 

New call-to-action

BIM OCH LCA: OPTIMERA HÅLLBARHETEN

När vi pratar om hållbarhet kan materialvalet inte förbises. Varje enskilt material, från utvinning, produktion, transport, installation och slutligen nedbrytning, bär med sig ett miljöavtryck. För att förstå detta fotavtryck i sin helhet kan LCA (Life Cycle Assessment) användas. LCA tillhandahåller en systematisk bedömning av miljöpåverkan under en produkts eller tjänsts hela livscykel. I detta sammanhang kan BIM integreras med LCA för att ge en detaljerad översikt över alla material som används i en byggnad, och deras respektive miljöpåverkan. Arkitekter och byggare kan väga kostnader mot miljöpåverkan, få en förståelse för hållbarhet mot resursförbrukning och göra designval som minimerar avfallet och maximerar effektiviteten. I en BIM-driven värld med integrerad LCA kan vi föreställa oss byggarbetsplatser där avfallet reduceras till ett absolut minimum eftersom varje resurs noggrant bedöms och optimeras ur ett holistiskt miljöperspektiv.  

Läs mer om vad LCA är här. 

HUR OPENBIM FÖRVANDLAR SAMARBETE

Tidigare byggprojekt präglades av isolerade arbetsströmmar, där den ena enheten ofta arbetade oberoende av den andra, vilket kunde leda till missförstånd och bristande samordnade insatser. Men openBIM ger en utgångspunkt för samarbete i realtid. Arkitekter, ingenjörer, landskapsdesigners och entreprenörer arbetar alla med en enhetlig, central modell. Ändringar gjorda av en part kan omedelbart visualiseras och bedömas av de andra. Denna integrationsnivå säkerställer att alla är på samma sida, minskar felkällor och säkerställer att hållbarhet integreras i varje fas av processen. 

OPENBIM: ETT GLOBALT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL HÅLLBARHET

I en alltmer sammankopplad värld krävs universella standarder för att möta de globala utmaningarna med hållbarhet. Det är här openBIM-processen blir central. Via de öppna IFC-formaten främjar openBIM samarbete mellan olika mjukvaruverktyg från olika tillverkare. Detta lägger grunden för en global gemenskap av AEC-proffs som kan dela, samarbeta och förnya tillsammans. Genom detta samarbete delas hållbara metoder och lösningar över geografiska och tekniska barriärer, vilket skapar en helhetssyn på miljöansvar i byggbranschen. 

ETT ÖGA PÅ FRAMTIDEN: BIM OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Byggnadens livscykel sträcker sig långt bortom den inledande byggfasen. När byggnaden är i drift är det där dess miljöpåverkan blir mest påtaglig. Energiförbrukning, vattenanvändning, avfallshantering och underhåll – alla dessa aspekter kan övervakas och optimeras med BIM. Byggnadsägare får oöverträffad insikt i byggnadens dagliga funktion och med denna kunskap kan de fatta välgrundade beslut för att minimera miljöpåverkan, minska kostnaderna och säkerställa att byggnaden förblir hållbar under hela sin livstid.   

AVSLUTANDE TANKAR

Hållbarhet i AEC-branschen är inte längre ett tillval, utan en nödvändighet som dikterar framtiden för konstruktion och design. BIM och openBIM är centrala i denna revolution och ger branschen de verktyg som behövs för att realisera hållbara projekt från idé till färdigställande och vidare genom driftsfasen. Från materialval och energianvändning till tvärvetenskapligt samarbete och globalt kunskapsutbyte, dessa teknologier förändrar vårt sätt att närma oss byggande. 

I framtiden kommer det att bli viktigare än någonsin att fortsätta att fördjupa sin förståelse för dessa verktyg och dra full nytta av deras potential. Dessutom kan vi med den ständiga utvecklingen av teknik förvänta oss ännu fler innovationer som kommer att stärka BIM:s roll i relation till hållbarhet. 

Morgondagens byggnader kommer att vara ett bevis på dagens beslut och ansträngningar för att skapa en mer hållbar och miljövänlig värld. Det här är en resa vi alla är en del av, och var och en av oss spelar en avgörande roll för att forma vår planets framtid. 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring open BIM eller BIM i allmänhet!

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.