Volvatgruppen med frisk satsing på digitale planleggingsverktøy

Forfatter

Frode Saltkjelvik

Publisert

06 desember 2021

Volvat har alltid vært tidlig ute med digitalisering

Mario Rinaldi er teknisk sjef i Volvatgruppen med ansvar for drift, vedlikehold og teknologi. Engasjert forteller han om ny teknologisk utvikling med stor betydning for ansatte og besøkende.

– Visste du at det nå er mulig å chatte med legen hjemmefra? Leger i andre deler av landet kan besvare spørsmålene dine i ledige øyeblikk, og nødvendige målinger og kontroller kan utføres hjemmefra via videokonsultasjoner.

Han er ikke i tvil om hva som er den mest populære funksjonen for pasienter og pårørende:

– Volvat sitt nye webbaserte timebestillingsystem som forbedrer og forkorter behandlingstiden, er utvilsomt den mest populære nyvinningen blant besøkende.

Rinaldi viser hvordan man kan sitte hjemme i sofaen og bestille time på legevakten.

– Slik, demonstrerer han og klikker på en knapp. Nå kan jeg stille meg i kø og få oppgitt et estimat som beregner ventetiden. Jeg kan dermed minimere oppholdet på venteværelset, systemet oppleves forutsigbart, og aller viktigst: smittefaren reduseres betydelig.

Volvat vokser

Volvat-gruppen er et av landets ledende private helseforetak og har etablert seg med til sammen 14 sentre over hele landet. Målet er å etablere to nye sentre i året - over hele landet:

- Teknologiske beslutningsverktøy analyserer faktorer som befolkningsvekst og fremtidig behov for helsetjenester. Systemet sammenstiller alle relevante opplysninger og gir oss et fullgodt beslutningsgrunnlag når vi skal bestemme hvor vi skal bygge, forklarer Rinaldi.

- Vi sparer både tid og penger, samtidig som reisekostnader og konsulentutgifter reduseres betydelig.

New call-to-action

Ombygging i BIM

Når ny lokasjon er avgjort finner Volvat egnede lokaler som bygges om til klinikker.
Da er det Beate Rinaldi som overtar både planlegging og gjennomføring:

Designutdannede Beate Rinaldi har rollen prosjektleder når Volvat-gruppen etablerer nye klinikker. Hun trekker frem Archicad som et viktig verktøy, både i forbindelse med planlegging, gjennomføring og drift og vedlikehold (FDVU).

– Archicad er mye mer enn et designverktøy. I BIM-modellen lagres data og metadata som har betydning for bygget, både i planleggingsfasen og gjennom hele byggets levetid.

En viktig funksjonalitet i Archicad er at modellen foretar automatisk regelsjekk i planleggingsfasen. Foruten standardkrav til universell utforming stilles det egne krav til helsebygg:

– Bygget skal være robust og ha tilgang til nødstrøm og sluser for smittevern. Temperatur er høyere og dørene bredere enn i andre bygg. I tillegg stilles det strenge krav til dokumentasjon.

– Volvat vil dessuten beholde en høy gjenkjennelsesfaktor så samtlige klinikker er likt utformet og møblert.

Funksjonalitet og FDVU

Beate og Mario Rinaldi beskriver Volvats klinikker som "levende bygg". Det vil si at endringer og ombygginger foretas kontinuerlig og ved behov:

– Det er en kjempefordel at vi selv kan oppdatere informasjon direkte i BIM-modellen og hente ut nye plantegninger og oversikt over brann- og rømningsveier.

– Modellen gir dessuten enkel tilgang til nødvendig informasjon for drift og vedlikehold, noe som er veldig praktisk når 14 klinikker administreres sentralt.

beate og mario

Archicad er et nyttig verktøy for å administrere innkjøp og tilbud:

– Med tanke på fremtidig innkjøp lagrer man informasjon i modellen som spesifiserer produktinformasjon, pris, garantier, leverandører og kravspesifikasjoner. Oppdaterte tegninger med korrekte mål gir riktig informasjon til ethvert tilbudsunderlag som tar utgangspunkt i areal, enten det er leiekontrakter, rengjøringstjenester eller en malejobb.

Volvat har installert måleverktøy på veggene i enkelte rom. Ved å måle bevegelser via sensor har Volvat lykkes i å rasjonalisere byggene. Dette har ført til en halvering av nødvendig areal.

– Målingene kan bygges ut til å registrere CO2, ventilasjon og temperatur. I tillegg til å være svært kostnadsbesparende er dette kunnskap man tar med seg når neste bygg planlegges. Vi får også mulighet til å bedre beregne energibruk.

I kommunikasjon med ledelse og beslutningstakere har Archicad vist seg å være et viktig verktøy.

– De fleste byggherrer/driftere er nok ikke klar over hvor enkelt det egentlig er å komme i gang med BIM og vegrer seg kanskje for å gå bort fra DWG- og PDF-tegninger som underlag. Svært enkle modeller, ofte kalt slimBIM, kan gi merverdi i form av automatisk utregning av arealer for utleie, samt volum og mengder av gulv, himlinger og vegger. Dette gir mer korrekte data og mulighet til å utnytte denne videre til andre formål slik som innsalg/endringsforslag mot leietagere, oppdatere brann og rømningsplaner samt kunne ha alle tegninger og mål på telefonen sin, forteller Frode Saltkjelvik, Teknisk sjef i Graphisoft Norge.

BIMx - på app og på web

Volvat er et privat helseforetak med investorer som byggherre og beslutningstakere.
Archicad med tillegget BIMx har gjort det enkelt å presentere planlagte klinikker visuelt til ledelse og beslutningstakere.

BIMx kan installeres som en app på telefonen, eller sendes som en lenke i en e-post.

Bimx volvat

Mario Rinaldi demonstrerer hvordan det er mulig å bevege seg rundt i prosjekterte klinikker i tre dimensjoner, fullt utstyrt og møblert. Applikasjonen er en viktig del av daglig drift og gir Mario mulighet til å sette seg inn kompliserte problemstillinger selv om han er på forretningsreise. All informasjon finnes tilgjengelig på telefonen i lommen.

Teamet er enige om at Archicad er en god investering for fremtiden. Når BIM-modellen systematiserer informasjon og gir full kontroll på drift og vedlikehold, frigjør det tid til å jobbe med de viktige tingene: utvikling, vekst og et stadig større og bedre helsetilbud.

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.