Retail Solution for Archicad

Få bedre forutsetninger til å håndtere prosessen for etablering av nye butikker og full kontroll på butikkinformasjonen.

01

DIGITALISERER PROSESSER

Digitaliser prosesser som i dag gjøres manuelt

02

ORDRESYSTEM FOR BUTIKKINNREDNING

Automatiser beregning av all innredning i butikken

03

SAMLE ALL DATA/BUTIKKINFORMASJON

Systemet samler informasjon om butikken i en minidatabase samt visualiserer butikken i 3D

Direktekobling til Archicad

RETAIL SOLUTION FOR ARCHICAD

Etablering av nye butikker eller ombygginger i form av nye konsepter er ofte et intensivt arbeid hvor harde prioriteringer må gjøres når tempoet øker eller tiden blir knapp.

Det er en åpningsdato du ikke må gå glipp av, men det kan gå utover kvaliteten når tidspresset øker.

For å lykkes med din etableringsplan må du sørge for å skape best mulig forutsetninger for å lykkes.

Våre systemer gir deg denne muligheten.

New call-to-action

Digitalisering av prosesser

Med Retail Solution for Archicad får du funksjonalitet for butikkdesign og -drift som gir stort potensiale for bedre ressursutnyttelse og data(KPI) for å optimere butikken.

Ved å digitalisere prosesser som idag gjøres manuelt vil du:

  • Optimere butikklokale og kundeflyt
  • Spare tid
  • Øke omsetning
  • Redusere kostnader
  • Automatisere datainnsamling
  • Generere data for datadrevne beslutninger
  • Link mellom forskjellige avdelinger og brukere
  • Forenkle onboarding av nye medarbeidere
Retail Solution for Archicad, pics from Twinmotion not rendered 7
Bilde direkte fra Twinmotion, ingen ekstra redigering
Retail Solution for Archicad, pics from Twinmotion not rendered 6
Bilde direkte fra Twinmotion

Butikkdata / Informasjon

Systemet samler informasjon om butikken i en minidatabase samt visualiserer butikken i 3D. Informasjon kan omfatte interiørdesign, skilting, produkter både i dag og planlagt frem i tid. Vi kaller det en digital tvilling. Butikkdataene kan kobles til eksterne systemer som for eksempel antall kvadrameter tilgjengelig, åpningstider osv. Det muliggjør sentralisering av dataene og åpner for at flere brukere kan nyttegjøre seg informasjonen

WEBINAR: RETAIL SOLUTION FOR ARCHICAD - VISUAL MERCHANDISE

Se opptaket og lær mer om Retail Solution for Archicad
Se opptaket

Space Management

Merk og kategoriser plassen i lokalet ditt. Del det inn på type produkt og/eller målgruppe, for eksempel barneklær, herreavdeling, lyd&bilde osv. Bruk informasjonen til å eksperimentere med fordeling av varer. Du vil enkelt kunne vite hvordan et nytt lokale bør disponeres optimalt.
Informasjonen kan enkelt deles med et tredjepartssystem eller Excel.
Fordelingen av plassen kan visualiseres både i 2D og 3D.

Retail Solution for Archicad, pics from Twinmotion not rendered 2
Bilde fra Archicad
Retail Solution for Archicad, pics from Twinmotion not rendered 3

BIM-objekter

Gjennom Archicads standardbibliotek bygger du dine butikker og lager en BIM-modell som kan brukes i drift.
Innredningskonseptet utvikles i form av et objektbibliotek ditt kobles til Archicad slik at det er tilgjengelig når du designer butikken. Konfigurer og plassér produktene ut i lokalet og visualisér i 2D og 3D. 
Det smarte BIM-objekt-biblioteket sørger for at regler som er satt for konseptet overholdes. Det gir effektivisering for layoutarbeidet som kan vises i ulik detaljgrad.
Du kan enkelt prøve ut forskjellige innregningsalternativ visualisert med bilder.

Visual Merchandise / Planogram

Systemet støtter både visuell produktplassering (f. eks klær) og planogramgrupper. Produktene visualiseres i 2D og/eller 3D med mulighet for MockUp Design og automatisert plassering i nye lokaler. Antall produkter beregnes ut fra hvordan butikken designes som gir omsetningspotensiale og andre KPI.

Retail Solution for Archicad, pics from Twinmotion not rendered 1

Prøv Archicad gratis

Har du ikke Archicad? Last ned en 30 dager gratis norsktilpasset versjon i dag.
Prøv Archicad
Retail Solution for Archicad, pics from Twinmotion not rendered 4

Ordresystem for butikkinnredning

Løsningen har logikk for å automatisere beregning av all innredning i butikken, for eksempel bord, hyller, kroker, oppheng osv. Resultatet kan eksporteres til Excel eller kobles til ERP-systemet. Logikken er kvalitetssikret og har potensiale til å spare betydelig med tid. Ordregrunnlaget kan settes opp i etapper og/eller til forskjellige leverandører.

Enkelt å komme i gang

For å ta i bruk løsningen må du ha Archicad og et innredningsbibliotek (GDL). Biblioteket må være tilpasset konseptets regler og utseende samt oppfylle enkle tekniske krav stilt av systemet. Brukere som allerede benytter Archicad til å designe butikker har en kort vei for å komme igang.

Retail Solution for Archicad, pics from Twinmotion not rendered 5

Kontakt oss

Kontakt oss om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Ønsker du en demonstrasjon av hvordan våre løsninger kan bidra til økt effektivitet? Vi gir deg en tilpasset gjennomgang som viser hvordan dine behov kan løses. Helt uten kostnad eller forpliktelse naturligvis.

Vi er også tilgjengelig om du bare vil ha en innledende prat om dine behov og utfordringer.

Beskriv gjerne hva du ønsker å vite mer om slik at vi raskt kan gi deg den hjelpen du trenger.

Har du behov for support får du det raskest ved å kontakte oss her.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.