Spinn Arkitekter - Gaselle med Archicad som BIM-plattform

Forfatter

Maria Hovland

Publisert

06 desember 2021

Rasktvoksende, lønnsomt norsk arkitektkontor med internasjonale ambisjoner

SPINN Arkitekter ble etablert i 2012 med et mål om å skape nytenkende skolearkitektur. Kontoret har doblet antall ansatte hvert år frem til 2019 og har i perioden vokst fra 4 til 44 medarbeidere. På bakgrunn av rask og lønnsom vekst har SPINN Arkitekter blitt kåret til Gasellebedrift hele 5 år på rad.

Valg av riktig BIM-plattform har vært en viktig faktor for denne suksessen, ifølge daglig leder Daniel P. Barth.

SPINN Arkitekter har vokst til å bli en av Norges største spesialister på skoleprosjekter og har avdelinger både i Oslo, Tromsø, Stavanger og Trondheim. I løpet av de siste åtte årene har ni skolebygg blitt ferdigstilt og det pågår arbeid med over 30 nye skoleprosjekter i ulike faser fra programmering og mulighetsstudier til detaljering og byggeplassoppfølging. 5 av prosjektene som er i gang, er massivtreskoler der det brukes IFC for koordinering mellom tre-produsenter og rådgivere.

Digitalt fremoverlent kontor

SPINN Arkitekter har skapt et svært attraktivt arbeidsmiljø som fremmer innovasjon, teknologi og kompetansebygging, forteller partner og faglig leder James Dodson.

Fra oppstarten har arkitektkontoret vært digitalt organisert, og kommunikasjon og informasjon går raskt og sømløst uansett hvor i landet de arbeider fra.

– SPINN Arkitekter var allerede godt rustet til å jobbe digitalt da pandemien traff oss for halvannet år siden. Denne digitale måten å være organisert på har vi i SPINN Arkitekter allerede hatt i 10 år, og det har vært en stor fordel for oss, sier Dodson.

– Vi jobber på samme BIM-modell i sanntid, og alle prosjektene ligger i skyen. SPINN jobber nasjonalt og har prosjekter fra Hammerfest i nord til Bamble i sør, bekrefter daglig leder Daniel P. Barth.

New call-to-action

Lønnsom vekst med Archicad som plattform

SPINN Arkitekter har jobbet med Archicad helt siden firmaet ble etablert. Etter litt prøving og feiling med andre BIM-verktøy, mener de at Archicad er det mest arkitektvennlige. Archicad og bruk av Teamwork og BIMcloud er kontorets viktigste verktøy.

– Måten du kan navigere i Archicad-modellen er utrolig mye mer smidig enn med andre BIM-verktøy vi har prøvd. Det er heller ikke til å stikke under en stol at Archicad er svært prisvennlig, sammenlignet med andre konkurrerende programmer.

Forutsigbare lisensløsninger og prisutvikling er svært viktig for lønnsom vekst over tid. Med Archicad tilbys flytende nettverkslisenser slik at flere brukere kan dele på et mindre antall lisenser.

– BIMcloud gjør at vi kan jobbe samtidig i modellene, og den fleksible løsningen med flytende nettverklisenser har gjort det sømløst å koble til nye ansatte og avdelinger etter hvert som vi har vokst og utvidet. – vi bare ringer og ber om fler og fler lisenser når vi trenger det, forteller en entusiastisk Barth. Vi kunne ikke hatt den veksten vi har hatt uten Archicad som plattform.

flesberg skole trapp m kreditering

Tid er den mest kostbare ressursen

Dodson er litt over middels teknisk anlagt og interessert. Han liker å holde seg oppdatert på det som finnes av programmer og teknologisk utvikling. Kontoret har jobbet hardt for å få etablert en god arbeidsflyt der de bruker Archicad til mer eller mindre alt. Han ser det som viktig at informasjon ikke går tapt underveis. Bruker du flere programmer til ulike funksjoner i en workflow kan du regne med at noe går tapt.

– Jeg definerer meg som litt nerd. Jeg vil helst at våre arkitekter lager illustrasjoner i Archicad og ikke i Illustrator for eksempel. Det er noe jeg fikk litt tyn for i starten, men fordelen er at alt ligger live i BIM-modellen som alltid er knyttet til presentasjonsmaterialet vi lager. Dette gjør at vi sparer veldig mye tid i prosjektene.

Og tid er en kostbar ressurs i byggebransjen generelt og blant arkitekter spesielt.

– Vi er godt fornøyde med grafikken i Archicad, og jeg synes programmet lager flotte lesbare tegninger i forhold til målestokker vi jobber i. – om det er fra 1-200 tegninger eller byggetegninger fra 1-50, fungerer elementene vi har i alle skalaer, sier Dodson.

Barth henger seg på:

– Integreringen av revisjonsverktøy og publiseringsverktøy er også veldig fin i forhold til byggeplassoppfølging. Har du gjort en endring og lagt ut en markering i modellen og koblet de elementene som er berørt av endringen, så vil Archicad automatisk sette opp en varselprikk på mulige berørte tegninger. Du får en indikasjon på at denne tegningen bør sjekkes ut og at kanskje den bør være med på en revisjon du sender ut. Som et bidrag til effektivitet og kvalitetssikring ligger det funksjonaliteter i Archicad som vi setter stor pris på og har mye nytte av, avslutter han.

Barth er veldig opptatt av dette.

– Det gjør det veldig greit og enkelt ettersom du kan sette opp forhåndsdefinerte tegningsett med det vi skal levere i slutten av uka. Når alt er klart kan du trykke på en knapp, så plasserer det seg i riktig mappe. Dette er en stor fordel kontra om du måtte lagre en og en fil når du skal ha ut 30-40 tegninger. Du sover bedre om natta, smiler Daniel – som også er KS-ansvarlig i SPINN Arkitekter.

Bamble2-m kreditering

Effektivitet fra dag 1

– Noe av grunnen til suksessen til SPINN Arkitekter er at vi har gått i dybden i stedet for å gå i bredden ved å spesialisere oss på skoleprosjekter. I tillegg er produktiviteten blant de ansatte en like viktig faktor. Folk kan tegne raskt og effektivt uten å bruke mye tid på selve BIM-verktøyet.

SPINN Arkitekter har inntrykk av at Archicad er svært utbredt blant de som utdanner seg i dag. Det har heller aldri vært noen utfordring å få inn erfarne folk som er dyktige på Archicad. At programmet er både brukervennlig og intuitivt gjør at folk kommer seg raskt opp i nivå og blir effektive på rekordtid.

– Archicad er bra på innebygd struktur og navigering og er oppdatert i forhold til Norsk Standarder. Vi som jobber mot offentlige oppdragsgivere, får detaljerte kravspesifikasjoner på hva de forskjellige tingene skal være. Det gjør at vi bruker veldig lite tid på å strukturere eksportformatene våre, utdyper Barth.

– Det er også kort vei mellom Graphisoft og kunden og det er lett å plukke opp telefonen å ringe om det er noe vi lurer på. Supportteamet gir oss veldig god og rask oppfølging de gangene vi har stått fast og behøvd hjelp. Dodson legger til at kontoret har egne favoritter og elementer som brukes internt og har et eget oppsett som fungerer godt for eksempel i arkitektkonkurranser. Men det er små justeringer i forhold til standarden i Archicad.

SPINN bruker Twinmotion for enkel og rask visualisering. – Det er takknemlig og lett å navigere og eksportere animasjoner, forteller Dodson.

– Det morsomme er at Twinmotion er blitt en viktig del av vår arbeidsflyt og vi har fått den over i VR-teknologi, forteller Dodson.

Kontoret har kjøpt inn VR briller til alle ansatte, og disse brukes foreløpig internt. Her eksporteres det via Twinmotion til import av modeller inn i deres VR-programmer.

flesberg skole m kreditering

Effektiv samhandling med entreprenører

SPINN Arkitekter deltar i mange pris- og designkonkurranser der bedriften leverer design samtidig som entreprenørene skal kalkulere pris. Der er det korte frister, og entreprenøren har behov for detaljerte modeller for å kunne prise prosjektet nøyaktig.

– Vi kan raskt få levert et godt underlag til entreprenøren med vårt oppsett i Archicad. Vi bruker tiden vår effektivt på designet og jobber frem en BIM-modell for prising slik at vi har det som trengs. Entreprenørene gir oss tilbakemelding på at det vi leverer er veldig bra for prissetting.

Det gir entreprenøren mindre usikkerhet, som igjen betyr at de kan ha skarpere priser i konkurranser, sier Dodson.

Internasjonale ambisjoner

SPINN Arkitekter har ambisiøse mål om å vokse videre, også internasjonalt. Kontoret ser på muligheter både nært og fjernt, men ønsker foreløpig å holde kortene litt til brystet. Dodson røper midlertidig noen av planene. På sikt ønsker de å prøve seg på det tyske markedet, og har allerede ansatt tre tyske seniorer, samt at de har flere ansatte som har studert i Tyskland og kan fagspråket.

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.