Kunnskapsløftet

Vi hjelper deg å sikre at du får mest mulig ut av løsningene våre. Vi gjennomfører tester, setter sammen rapport og gir tilbakemelding med oversikt over hvilken kompetanse som må justeres. Sørg for at du og teamet ditt har riktig kunnskap ved hjelp av kunnskapsløftet.

© Derome Plusshus

Er du sikker på at du har rett kunnskap i Archicad og Solibri?

For de aller fleste virksomheter er det viktig å sikre høy kunnskap internt. Ved å gjøre en kartlegging av hver enkelt bruker vil kunnskapsnivået sikres ved et tilpasset kunnskapsløft for dine behov og mål.

Vi opplever ofte at internkompetansen i stor grad står på stedet hvil, mens systemer og løsninger som er i bruk er i kontinuerlig utvikling. Det oppstår store forskjeller i produktivitet internt avhengig av hvor lenge den enkelte har vært i virksomheten. 

Vi ønsker å endre på dette og tilbyr deg et kunnskapsløft som er utprøvd metode og tilpasset brukerne.

Bestill et kunnskapsløft

New call-to-action

80% av tiden

Det er viktig å sikre kunnskapen for å optimere arbeidstiden

Vi har gjort undersøkelser som viser at en prosjekterende arkitekt bruker ca 80% av sin arbeidstid i prosjekteringsverktøyet. Da er det avgjørende at systemutnyttelsen er optimal. Det er også viktig å sikre en felles måte å jobbe på innad i virksomheten slik at man kan støtte hverandre og drive utviklingen.

I Nordic BIM Group jobber vi daglig med å lære oss mer om våre løsninger, nye trender og systemer. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å henge med i utviklingen når det ikke er kjernevirksomhet på samme måte. Vårt mål er å overføre så mye kunnskap som mulig på en effektiv måte til våre kunder.

630x630 C3 BIM Solibri Mange bruker opp til 80% av arbeidstiden i BIM-verktøyet
kunnskapskurven Selv om man har benyttet et verktøy lenge betyr ikke det alltid høy produktivitet

Erfaren, men likevel lav produktivitet?

Nye brukere er ofte mer effektive enn dem med lang erfaring

Gode verktøy og løsninger er i kontinuerlig utvikling og det vil derfor være stor forskjell på dagens versjon den som fantes for eksempel 5 år tilbake i tid. Vi opplever at dem som tok grunnkurs for en del år tilbake uten å friske opp kunnskapen flater ut på sin utviklingskurve. Noen ganger er heller ikke helt grunnleggende kompetanse til stede, noe som kan få store konsekvenser for produktiviteten. Ved å gjennomføre et kunskapsløft vil produktiviteten forbedres og ofte også gleden ved å bruke systemene.

Webinar: Kunnskapsløftet

Se opptaket og lær mer om hva kunnskapsløftet er og hvorfor du bør ta det.
Se opptaket

Kunnskapskartlegging

Hvilken kunnskap finnes og hvilke mål har vi?

Det første vi gjør er å sikre hvilke mål dere har som organisasjon. Ønsker dere å bli enda bedre på visualisering, IFC-kommunikasjon, øke produktiviteten gjennom mer effektive malfiler, komme i gang med parametrisk design, bli bedre på Teamwork eller BIMcloud eller kanskje maksimere produktiviteten i navigatoren? Når vi vet hvilket mål dere har, gjør vi en kunnskapskartlegging.

Vi møter hver enkelt bruker og gjør et intervju hvor personen kan vise sin kunnskap praktisk og teoretisk, som vi så scorer. Vi gjør stikkprøver for å sikre at de kjenner grunnleggende funksjoner, men også kontrollerer den generelle kunnskapen.

Vi har laget et poengsystem som lettere rapporterer hvilket nivå hver person er på, som enkelt kan sammenlignes med hvilket nivå du ønsker å være på.

kunnskapskartlegging
Eksempel på vurdering ut fra mål og kunnskapskartlegging.
Tid
Sammen går vi gjennom resultatet av kunnskapskartleggiingen.

Rapport og forslag

En rapport ferdigstilles og et forslag presenteres.

Med utgangspunkt i kunnskapskartleggingen produserer vi en rapport som vi går gjennom sammen. Her kan vi se hvilken kunnskap som er i bedriften og hvilken kunnskap som mangler. Kanskje er det noen som kan mye mer på ett område som kan støtte andre?

Vi utformer et forslag for å løfte kunnskapen. Noen må kanskje ta et vanlig grunnkurs (noen er selvlært) mens andre trenger noen timer med oppdatering. Vi presenterer også fullt tilpassede kurs for å sikre at du når dine kunnskapsmål innad i bedriften.

Gjennomføring

Nå begynner moroa, nå løfter vi kunnskapen sammen!

Sammen planlegger vi implementeringen av kunnskapsløftet. Noen ganger kan det ta tid før ansatte er tilgjengelig for kursing fordi de er opptatt i pågående prosjekter. Derfor er det viktig at vi sammen planlegger og vedlikeholder tidsplanen for kunnskapsløftet.

Etter gjennomført kunnskapsløft gjennomfører vi en oppfølging for å sikre at kunnskapen er implementert. 

presentasjon
etter kunnskapsloft

20-25% mer effektive

Resultatet lar ikke vente på seg...

Med erfaring fra kunnskapsløft over tid har vi sett en tydelig økning i produktiviteten blant brukerne. Mange brukere ser en produktivitetsøkning på 20-25%!

Samtidig har kunnskapen økt på de områdene hvor kunnskap manglet. Det vil være et kunnskapsløft som er unikt for deg, dine behov og hvor du står kunnskapsmessig.

 

Vil du vite mer om kunnskapsløftet?

Kontakt oss om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Ønsker du en demonstrasjon av hvordan våre løsninger kan bidra til økt effektivitet? Vi gir deg en tilpasset gjennomgang som viser hvordan dine behov kan løses. Helt uten kostnad eller forpliktelse naturligvis.

Vi er også tilgjengelig om du bare vil ha en innledende prat om dine behov og utfordringer.

Beskriv gjerne hva du ønsker å vite mer om slik at vi raskt kan gi deg den hjelpen du trenger.

Har du behov for support får du det raskest ved å kontakte oss her.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.