anavitor lca

LCA for byggebransjen

Life Cycle Assessment (LCA) er et verktøy som brukes til å evaluere miljøpåvirkningene av et produkt, en prosess eller en aktivitet gjennom hele livssyklusen, fra råvareutvinning til avhending.

I byggebransjen brukes LCA for å vurdere miljøpåvirkningene av bygging, drift og avvikling av bygninger.

Ved å forstå miljøpåvirkningene til en bygning gjennom hele livssyklusen, kan designere og utbyggere identifisere muligheter for å redusere disse påvirkningene og skape mer bærekraftige bygninger.

buildings with trees in front

LÆR MER OM ANAVITOR LCA

Utforsk hvordan Anavitor LCA virker i praksis.
Lær mer
lobby with green plants

Hvilke fordeler kan byggebransjen oppnå ved å ta i bruk Life Cycle Assessment (LCA)?

 • Det bygde miljø genererer 40% av det globale CO2 utslippet, LCA kan bidra til å identifisere og iverksette tiltak for å redusere utslippet.
 • LCA kan hjelpe til med å designe og bygge mer bærekraftige bygninger, og redusere den totale miljøpåvirkningen fra det bygde miljøet.
 • Mange myndigheter og organisasjoner har implementert forskrifter og standarder som krever eller oppmuntrer til bruk av LCA i byggebransjen.
 • LCA kan hjelpe selskaper å demonstrere overholdelse av regler og standarder og forbedre bærekraftige kvalifikasjoner.
 • Med økende etterspørsel fra kunder og partnere etter mer bærekraftige bygninger, kan LCA hjelpe til å tilpasse seg denne etterspørselen og oppnå en konkurransefordel.
 • LCA kan hjelpe selskaper å identifisere kostnadseffektive måter å redusere miljøpåvirkningene av bygninger, noe som kan føre til langsiktige kostnadsbesparelser og forbedret økonomisk ytelse.

Hvordan går du frem for å gjennomføre en Life Cycle Assessment (LCA) for et byggeprosjekt?

 1. Avgjør omfanget og funksjonell enhet for LCA for ditt byggeprosjekt: Dette inkluderer å definere hvilke deler av bygningens livssyklus som skal studeres og hva standard måleenhet som vil bli brukt for å sammenligne miljøpåvirkninger.
 2. Samle inn data om alle innsatsfaktorer og miljøpåvirkninger av bygningen: Dette inkluderer å samle informasjon om materialer, energi og ressurser som brukes i bygningens livssyklus, samt miljøpåvirkninger som utslipp av klimagasser og avfall. Data kan samles gjennom besøk på stedet, intervjuer med prosjektgruppemedlemmer og produktdatablad.
 3. Analyser data ved hjelp av programvare for å beregne miljøpåvirkning: Det finnes ulike programvarepakker tilgjengelig som kan brukes til å gjennomføre LCA. Disse programvarepakkene kan brukes til å beregne miljøpåvirkningen av bygningens livssyklus basert på dataene som er samlet inn i trinn 2.
 4. Identifiser muligheter for forbedring fra analyseresultatene: Neste trinn er å tolke resultatene av analysen og identifisere muligheter for forbedring, som livssyklusstadier som har størst miljøpåvirkning og alternativer for å redusere disse påvirkningene.
 5. Kommuniser resultatene til interessenter: Resultatene av LCA bør kommuniseres til interessenter som bygningseiere, designere og myndigheter for å forstå miljøpåvirkningen av bygningen, identifisere muligheter for forbedring og demonstrere overholdelse av regler og standarder, samt forbedre bærekraftige kvalifikasjoner.

Nordic BIM Group tilbyr Anavitor lca som et anbefalt verktøy for håndtering av LCA

Anavitor LCA er en programvare for life cycle assessment (LCA) som integreres med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og kobles til lokale miljødatabaser. Det bruker produsenters miljøproduktdeklarasjoner (EPD) for å nøyaktig vurdere miljøpåvirkningen av bygge- og infrastrukturprosjekter.

Anavitor LCA hjelper kundene til å fastslå og redusere miljøpåvirkningen av sine bygge- og infrastrukturprosjekter, ved å ta hensyn til design, materialer og transport. Ved å integrere Anavitor LCA med bygningsinformasjonsmodellering (BIM), økes nøyaktigheten av livssyklusvurdering (LCA), som gjør det mulig å ta ansvarlige og økonomisk forsvarlige beslutninger for alle typer prosjekter, inkludert nybygg, renoveringer og riving.

anavitor LCA norsk-1
Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.