anavitor lca

LCA for byggebransjen

Life Cycle Assessment (LCA) er et verktøy som brukes til å evaluere miljøpåvirkningene av et produkt, en prosess eller en aktivitet gjennom hele livssyklusen, fra råvareutvinning til avhending.

I byggebransjen brukes LCA for å vurdere miljøpåvirkningene av bygging, drift og avvikling av bygninger.

Ved å forstå miljøpåvirkningene til en bygning gjennom hele livssyklusen, kan designere og utbyggere identifisere muligheter for å redusere disse påvirkningene og skape mer bærekraftige bygninger.

buildings with trees in front
lobby with green plants

Hvilke fordeler kan byggebransjen oppnå ved å ta i bruk Life Cycle Assessment (LCA)?

 • Det bygde miljø genererer 40% av det globale CO2 utslippet, LCA kan bidra til å identifisere og iverksette tiltak for å redusere utslippet.
 • LCA kan hjelpe til med å designe og bygge mer bærekraftige bygninger, og redusere den totale miljøpåvirkningen fra det bygde miljøet.
 • Mange myndigheter og organisasjoner har implementert forskrifter og standarder som krever eller oppmuntrer til bruk av LCA i byggebransjen.
 • LCA kan hjelpe selskaper å demonstrere overholdelse av regler og standarder og forbedre bærekraftige kvalifikasjoner.
 • Med økende etterspørsel fra kunder og partnere etter mer bærekraftige bygninger, kan LCA hjelpe til å tilpasse seg denne etterspørselen og oppnå en konkurransefordel.
 • LCA kan hjelpe selskaper å identifisere kostnadseffektive måter å redusere miljøpåvirkningene av bygninger, noe som kan føre til langsiktige kostnadsbesparelser og forbedret økonomisk ytelse.

Hvordan går du frem for å gjennomføre en Life Cycle Assessment (LCA) for et byggeprosjekt?

 1. Avgjør omfanget og funksjonell enhet for LCA for ditt byggeprosjekt: Dette inkluderer å definere hvilke deler av bygningens livssyklus som skal studeres og hva standard måleenhet som vil bli brukt for å sammenligne miljøpåvirkninger.
 2. Samle inn data om alle innsatsfaktorer og miljøpåvirkninger av bygningen: Dette inkluderer å samle informasjon om materialer, energi og ressurser som brukes i bygningens livssyklus, samt miljøpåvirkninger som utslipp av klimagasser og avfall. Data kan samles gjennom besøk på stedet, intervjuer med prosjektgruppemedlemmer og produktdatablad.
 3. Analyser data ved hjelp av programvare for å beregne miljøpåvirkning: Det finnes ulike programvarepakker tilgjengelig som kan brukes til å gjennomføre LCA. Disse programvarepakkene kan brukes til å beregne miljøpåvirkningen av bygningens livssyklus basert på dataene som er samlet inn i trinn 2.
 4. Identifiser muligheter for forbedring fra analyseresultatene: Neste trinn er å tolke resultatene av analysen og identifisere muligheter for forbedring, som livssyklusstadier som har størst miljøpåvirkning og alternativer for å redusere disse påvirkningene.
 5. Kommuniser resultatene til interessenter: Resultatene av LCA bør kommuniseres til interessenter som bygningseiere, designere og myndigheter for å forstå miljøpåvirkningen av bygningen, identifisere muligheter for forbedring og demonstrere overholdelse av regler og standarder, samt forbedre bærekraftige kvalifikasjoner.

Nordic BIM Group tilbyr Anavitor lca som et anbefalt verktøy for håndtering av LCA

Anavitor LCA er en programvare for life cycle assessment (LCA) som integreres med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og kobles til lokale miljødatabaser. Det bruker produsenters miljøproduktdeklarasjoner (EPD) for å nøyaktig vurdere miljøpåvirkningen av bygge- og infrastrukturprosjekter.

Anavitor LCA hjelper kundene til å fastslå og redusere miljøpåvirkningen av sine bygge- og infrastrukturprosjekter, ved å ta hensyn til design, materialer og transport. Ved å integrere Anavitor LCA med bygningsinformasjonsmodellering (BIM), økes nøyaktigheten av livssyklusvurdering (LCA), som gjør det mulig å ta ansvarlige og økonomisk forsvarlige beslutninger for alle typer prosjekter, inkludert nybygg, renoveringer og riving.

anavitor LCA norsk-1
DesignLCA og Anavitor LCA oversikt

Anavitor LCA tilbyr utvidede muligheter ut over de to første fasene i LCA.

DesignLCA gjør det mulig å sammenligne ulike designløsninger med valg av materialer og energipåvirkning i tidlige stadier, noe som gir en forståelse for hvordan disse valgene påvirker klimaet. DesignLCA beregner bygningens levetid i trinn A1-A3, som er produktstadiet med Global Warming Potential (GWP)-verdier innen byggematerialer i tillegg til energianalyse i EcoDesigner STAR. Trinnene A4 og A5 er konstruksjon- og installeringsfasen og gir en generell beregning.

Anavitor LCA er et unikt miljøberegningsprogram som beregner den endelige designløsningen ved hjelp av fastsatte trinn og krav/retningslinjer i henhold til en LCA-standard og faktiske verdier. Med denne beregningen lages en miljødeklarasjon i henhold til lokale myndigheters krav. Anavitors LCA-kalkyle samler prosjektets miljøpåvirkning detaljert for brukere med behov utover de to innledende trinnene i DesignLCA.

anavitorlogo2

Hva er funksjonene og mulighetene med Anavitor LCA?

 • Enkel å bruke - Integreres med BIM-modeller for alle disipliner
 • Sparer tid - Tusenvis av definerte oppskrifter i databasen - enkelt å sammenligne alternativer raskt
 • Holistisk - Tar hensyn til hele livssyklusen fra råvare til deponi. Beregner alltid full LCA
 • Dynamisk - Kan bytte mellom ulike miljøpåvirkningskategorier i samme beregningsmodell
 • Sertifisering - Sertifisert for BREEAM og LEED
 • Standarder - Oppretter automatisk rapporter i henhold til ISO-21930 og 18504
 • Klassifisering - Håndterer systemet CoClass fullt ut for klassifisering
 • BIM-verktøy - Plugin inne i Archicad for klimaberegninger i sanntid

få anavitor LCA demonstrert


Vi vil om kort tid invitere til demonstrasjon av Anavitor LCA. Sett deg på liste for å få invitasjon når dato er bestemt.

Sett deg på liste

KOM I GANG I DAG!

Gå ikke glipp av muligheten til å redusere din miljøpåvirkning og spare penger på dine bygge- og infrastrukturprosjekter.

Ta i bruk Anavitor LCA og se forskjellen det kan gjøre for din bedrift og miljøet.

Kontakt oss nå og start å optimalisere dine prosjekter!

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.