BIMswitch

Vår gjennomprøvde prosess for å hjelpe kunder ved skifte av BIM-verktøy uten tap av produktivitet.

©Spir

 

1230 × 500 px BIMswitch

Grafen over viser en typisk utvikling i produktivitet avhengig om man benytter vår metode, BIMswitch (grønn), eller følger en mer tradisjonell implementering (orange) av Archicad. Den sorte viser utviklingen i produktivitet ved å la være å endre.

BIMSWITCH

Når du skal bytte BIM-verktøy er det mange ting å ta hensyn til. Vi har bistått våre kunder mange ganger når de har gått gjennom en slik endring. Denne erfaringen har vi samlet i det vi kaller BIMswitch. Vi går planmessig og strukturert til verks for å sikre at prosjektene deres ikke blir forsinket eller stopper opp.

Prosessen er delt i fem faser som beskrevet nedenfor.

Screenshot 2022-11-17 at 11.24.08

ANALYZE

 • Analysere pågående og kommende prosjekter
 • Forstå dagens arbeidsprosess
 • Kartlegge internt kompetansenivå
 • Definere roller
1-3
2-2

PLAN

 • Avgjøre hvilke prosjekter som skal konverteres og når
 • Sette sammen kursplan bakgrunn av eksisterende kompetanse og prosjektplan
 • Bygge aktivitetsplan med definering av enkeltoppgaver, deadlines og ansvarlig for utførelse
 • Sette milepæler
 • Planlegge hvem som møtes når og hvor for å sikre fremdrift

EXECUTE

 • Produsere kontormal
 • Gjennomføre kursing i henhold til plan
 • Konvertere prosjekter
3-1
4-1

DELIVER

 • Kvalitetskontroll av prosjekter
 • Bistå i overlevering av det første prosjektet til oppdragsgiver

OPTIMIZE

 • Forbedre prosesser og bruk av verktøy
 • Kunnskapskartlegging (kunnskapsløftet)
 • Kursing
 • Regelmessige oppfølgingsmøter
5-1

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om BIMswitch og hvordan vi kan hjelpe deg?

Fyll ut skjema eller send oss en mail på salg.no@nordicbim.com

Har du behov for support får du det raskest ved å kontakte oss her.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.