BIMbloggen

Bygg- og eiendomsbransjen gjennomgår en stor endring ved hjelp av nye digitale verktøy. De som griper mulighetene tidlig vil stå igjen som vinnere når endringen er tilbakelagt. På BIMbloggen vil vi bidra med vår kunnskap om hvilke muligheter som finnes og hvordan de kan bidra positivt til både å øke lønnsomheten og redusere miljøpåvirkning.

Hvordan kan åpne filformater hjelpe deg i byggeprosessen?

Solibri Tips & Triks - Hva er en BIM-koordinator?

Jul i Byggeborg 🎅🏻

Bygningsinformasjonsmodellering og åpne formater: Fremtidens blåkopi for byggeindustrien

Åpne standarders betydning i forvaltningen av bygninger nå og i framtiden

Hva er openBIM - Framtiden i bygg- og eiendomsbransjen

Solibri tips & triks - Innlogging og MFA (Multifactor authentication) code

1 2 3 4 5
Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.