ESG

Vi arbeider aktivt med ESG, Environmental, Social og Governance. Det omfatter miljø, sosialt ansvar og hvordan vi styrer virksomheten. Vi påvirker aktivt våre produkter og tjenester mot en bærekraftig utvikling.

Redusere CO2 utslipp og vårt miljøfotavtrykk

Hvorfor

Det er viktig å gjøre vår del for å takle klimaendringer og andre miljøutfordringer. Dette er viktig for oss, våre kunder og andre interessenter.

Hvordan

Vi streber etter å redusere den negative miljøpåvirkningen av vår virksomhet.

Vi bidrar til å beskytte klimaet og miljøet gjennom våre løsninger ved å forbedre ressurseffektiviteten i bygg- og eiendomsbransjen.

Hva

Vi er forpliktet til å bruke bare fornybar energi på våre kontorer.

Vi skal unngå unødvendige reiser.

Vi skal redusere mengden av avfall og resirkulere alt der det er mulig.

Vi tar sikte på å bruke primært digitale dokumenter.

Vi skal utvikle kurs og bedre kommunikasjonen for å fremheve miljøfordelene i produktene våre.

Opprettelsen av "Green BIM sertifisering" for å bevisstgjøre markedet og kundene våre.

Godt arbeidsmiljø

Hvorfor

Positive, engasjerte og dyktige medarbeidere er sentrale i vår virksomhet og suksess.

Hvordan

Alle ansatte bidrar sammen til et godt arbeidsmiljø og trivsel.

Hva

Alle våre ansatte har utvidet bedriftshelsetjeneste og ansattefordeler.

Våre ansatte oppfordres til faglig utvikling.

Vi har som målsetting å gjennomføre en årlig trivselsundersøkelse.

Samfunnsinvestering

Hvorfor

Vi skal bidra til et godt samfunn.

Hvordan

Vårt viktigste bidrag er sysselsetting og skatt.

I tillegg skal vi gjøre en innsats for miljøet og støtte utvalgte organisasjoner.

Hva

Vi skal tilby utviklingsmuligheter for fremtidens unge fagpersoner. Årlig arrangeres gratis Archicad sommercamp. Vi tilbyr også praksisplasser når det er mulig.

Vi skal gjennomføre "Community day" i hvert land. Dette kan være leksehjelp, frivillig arbeid eller rydde strendene våre etc.

Vi er forpliktet til en årlig donasjon til veldedige organisasjoner.

Virksomhetsansvar

Hvorfor

God styring og økonomisk ansvar er sentralt i vår virksomhet.

Hvordan

Vi overholder gjeldende lover og forskrifter og tar datasikkerhet på alvor i alle våre aktiviteter.

Hva

Vi skal ha felles retningslinjer for alle tre land. Herunder defineres etiske retningslinjer, driftsprinsipper og beskrivelse av vårt daglige arbeid.

Felles retningslinjer for databeskyttelse og IT-sikkerhet.

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.