ESG

Vi jobber aktivt med ESG (Enviromental, Social and Governance), som omfatter miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring. Vi jobber aktivt for at våre produkter og tjenester skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Vår fremtid

Ansvar er en av kjerneverdiene i Nordic BIM Group. For å arbeide med våre mål implementerer Nordic BIM Group et bredt utvalg av ESG-forpliktelser.

Vi streber etter å utvikle vår virksomhet, skape verdier for våre aksjonærer og investorer, støtte våre ansatte og kunder og vise respekt for samfunnet vårt. Arbeidet med ESG ses på som en sterkt medvirkende faktor til digitaliseringen av AEC-industrien. Vi jobber selvfølgelig også etisk og for en mer bærekraftig fremtid.

Verden er ikke perfekt, og det er ikke vi heller, så reisen fortsetter. Nedenfor kan du lese ESG-planen vår.

MILJØ

Vårt mål er å redusere vår egen generelle miljøpåvirkning og karbondioksidutslipp i hele industrien.

HVORFOR

Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for å bekjempe klimaendringer og arbeide for et langsiktig bærekraftig miljø. Miljøet er viktig ikke bare for oss, men også for våre kunder og andre interessenter.

HVORDAN - EKSTERNT

Vi streber etter å beskytte klimaet og miljøet med våre løsninger som hjelper hele byggebransjen med å bruke ressursene mer effektivt. Vi overfører vår kunnskap til våre kunder gjennom kommunikasjon og opplæring. Vi introduserer også den nye Green BIM-sertifiseringen for å fremme de beste måtene å oppnå miljømål med våre løsninger. Innen utgangen av 2022 har vi som mål å ha utstedt mer enn 50 sertifikater.

HVORDAN - INTERNT

Vi tilpasser vår daglige drift for å redusere vår negative miljøpåvirkning. Kontorene våre bruker derfor 100 % fornybar energi. I 2021 reduserte vi utslippene fra reiser med 25 % (sammenlignet med 2019). Vi produserer stadig mindre avfall – og om mulig gjenbruker og resirkulerer vi. Vi foretrekker også digitale dokumenter fremfor utskrifter.

ARBEIDSMILJØ

Vi jobber aktivt for å oppnå høyest mulig trivsel på arbeidsplassen.

HVORFOR 

Vi er overbevist om at arbeidsglede og helse er grunnlaget for en engasjert og fornøyd ansatt som fører til felles suksess.

HVORDAN

Vi støtter trivsel ved å tilby et målrettet og tilpasningsdyktig arbeidsmiljø. Alle får derfor omfattende bedriftshelsehjelp og ytelser. Vi oppfordrer også alle til å utnytte mulighetene for faglig utvikling. For å kunne fortsette å måle og øke arbeidsgleden gjennomfører vi en årlig  medarbeiderundersøkelse.

SAMFUNN

Vi respekterer samfunnet vårt.

HVORFOR

Vi forstår helsegevinstene av et velfungerende samfunn.

HVORDAN

Vårt største bidrag til samfunnet kommer fra å ansette ansatte og betale skatt. Vi ønsker også å gi tilbake til samfunnet direkte med økte investeringer i 2022. Vi tilbyr derfor utviklingsmuligheter for fremtidens fagfolk. På vår årlige Archicad Summer Camp lærer vi studentene moderne arbeidsmetoder og teknikker helt gratis, og vi tilbyr også praksisplasser på våre kontorer der det er mulig. Hvert år setter vi av en dag i hvert land til frivillig arbeid der vi jobber som frivillige, deler vår kompetanse for å hjelpe ideelle organisasjoner, rydder offentlige steder, jobber med leksehjelp osv. Vi donerer også årlig til lokale veldedige organisasjoner. I 2021 gikk bidraget fra vår norske virksomhet til Kreftforeningen.

Siste ESG-aktiviteter

Erik Björnhage ETTelva certificate

Green BIM Certificate

I september i år lanserte vi Green BIM Certificate, en sertifisering som bidrar til bærekraftig bygging. På vårt Green BIM Certificate-kurs lærer du hvordan du kan bruke Archicad i tidlige stadier for å bidra til en mer bærekraftig konstruksjon, og hvordan ulike designvalg påvirker miljøet gjennom hele livssyklusen.


Community days

I år har hele Nordic BIM Group bidratt til miljøet sammen med totalt 5 community days. Nordic BIM Group Norge plukket søppel i samarbeid med Rusken.

0001-39010456024

United Nations Sustainable Development Goals

Agenda 2030 for bærekraftig utvikling, vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, gir en felles plan for fred og velstand for mennesker og planeten, nå og i fremtiden. I kjernen er de 17 bærekraftsmålene (SDGs), som er en presserende oppfordring til handling fra alle land – utviklet og utviklende – i et globalt partnerskap. Nordic BIM Group har valgt tre av de 17 målene for å bidra til FNs bærekraftige utvikling.

2600 × 1300 ESG-1

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Arbeidsmiljø
/velferd / helse ​

  • Medarbeiderundersøkelse med på fokus veldig gode resultat

10. REDUCE INEQUALITIES
Samfunnsinvesteringer

  • Archicad Summer Camp, over 120 deltagende studenter hver sommer
  • Bidra til våre lokalsamfunn med 5 community days per år
  • Årlige donasjoner til lokale veldedighetsorganisasjoner

13. CLIMATE ACTION
Redusere CO2-utslipp og vårt miljøfotavtrykk

  • Null bruk av ikke-fornybar energi
  • Redusere antallet reiser og reisekostnader
  • Opprettelse av Green BIM Certificate

ESG-aktiviteter

Her kan du se noen av Nordic BIM Groups gjennomførte ESG-aktiviteter og noen av våre fremtidige aktiviteter og mål.

ESG timeline

 

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.