ESG

Vi jobber aktivt med ESG (Enviromental, Social and Governance), som omfatter miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring. Vi jobber aktivt for at våre produkter og tjenester skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Vår fremtid

ANSVAR ER EN AV KJERNEVERDIENE I NORDIC BIM GROUP. FOR Å ARBEIDE MED VÅRE MÅL IMPLEMENTERER NORDIC BIM GROUP ET BREDT UTVALG AV ESG-FORPLIKTELSER.

Vi streber etter å utvikle vår virksomhet, skape verdier for våre aksjonærer og investorer, støtte våre ansatte og kunder og vise respekt for samfunnet vårt. Arbeidet med ESG ses på som en sterkt medvirkende faktor til digitaliseringen av AEC-industrien. Vi jobber selvfølgelig også etisk og for en mer bærekraftig fremtid.

Verden er ikke perfekt, og det er ikke vi heller, så reisen fortsetter. Nedenfor kan du lese ESG-planen vår.

MILJØ

Vårt mål er å redusere vår egen generelle miljøpåvirkning og karbondioksidutslipp i hele industrien.

HVORFOR

Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for å bekjempe klimaendringer og arbeide for et langsiktig bærekraftig miljø. Miljøet er viktig ikke bare for oss, men også for våre kunder og andre interessenter.

HVORDAN - EKSTERNT

Vi streber etter å beskytte klimaet og miljøet med våre løsninger som hjelper hele byggebransjen med å bruke ressursene mer effektivt. Vi overfører vår kunnskap til våre kunder gjennom kommunikasjon og opplæring. Vi introduserer også den nye Green BIM-sertifiseringen for å fremme de beste måtene å oppnå miljømål med våre løsninger.

HVORDAN - INTERNT

Vi tilpasser vår daglige drift for å redusere vår negative miljøpåvirkning. Kontorene våre bruker derfor 100 % fornybar energi. I 2021 reduserte vi utslippene fra reiser med 25 % (sammenlignet med 2019). Vi produserer stadig mindre avfall – og om mulig gjenbruker og resirkulerer vi. Vi foretrekker også digitale dokumenter fremfor utskrifter.

ARBEIDSMILJØ

Vi jobber aktivt for å oppnå høyest mulig trivsel på arbeidsplassen.

HVORFOR 

Vi er overbevist om at arbeidsglede og helse er grunnlaget for en engasjert og fornøyd ansatt som fører til felles suksess.

HVORDAN

Vi støtter trivsel ved å tilby et målrettet og tilpasningsdyktig arbeidsmiljø. Alle får derfor omfattende bedriftshelsehjelp og ytelser. Vi oppfordrer også alle til å utnytte mulighetene for faglig utvikling. For å kunne fortsette å måle og øke arbeidsgleden gjennomfører vi en årlig  medarbeiderundersøkelse.

SAMFUNN

Vi respekterer samfunnet vårt.

HVORFOR

Vi forstår helsegevinstene av et velfungerende samfunn.

HVORDAN

Vårt største bidrag til samfunnet kommer fra å ansette ansatte og betale skatt. Vi ønsker også å gi tilbake til samfunnet direkte med økte investeringer i 2022. Vi tilbyr derfor utviklingsmuligheter for fremtidens fagfolk. På vår årlige Archicad Summer Camp lærer vi studentene moderne arbeidsmetoder og teknikker helt gratis, og vi tilbyr også praksisplasser på våre kontorer der det er mulig. Hvert år setter vi av en dag i hvert land til frivillig arbeid der vi jobber som frivillige, deler vår kompetanse for å hjelpe ideelle organisasjoner, rydder offentlige steder, jobber med leksehjelp osv. Vi donerer også årlig til lokale veldedige organisasjoner. I 2022 gikk bidraget fra vår norske virksomhet til Kreftforeningen.

Design uten navn (19)

 

Siste ESG-aktiviteter

Erik Björnhage ETTelva certificate

GREEN BIM CERTIFICATE

I september 2022 lanserte vi Green BIM Certificateen sertifisering som bidrar til mer bærekraftige bygg. På vårt Green BIM Certificate kurs får man lære seg hvordan man bruker Archicad i tidlige stadier for å bidra til en mer bærekraftig konstruksjon, og hvordan ulike designvalg påvirker miljøet gjennom hele livssyklusen.

ESG-RAPPORT 2022A4 ESG report

Vi har publisert vår ESG-rapport hvor du kan lese mer om Nordic BIM Groups fremskritt i å implementere miljø- og samfunnsansvar. Rapporten, som dekker året 2022, fremhever vår innsats for å støtte lokalsamfunnene og gi utdanningsmuligheter. Last ned ESG-rapport 2022.


COMMUNITY DAYS

I fjor bidro Nordic BIM Group til miljøet sammen med totalt 5 community days. Nordic BIM Group Norge bisto Fattighuset. Vi vil gjennomføre nye Community days i 2024.

0001-39010456024

United Nations Sustainable Development Goals

Agenda 2030 for bærekraftig utvikling, vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, gir en felles plan for fred og velstand for mennesker og planeten, nå og i fremtiden. I kjernen er de 17 bærekraftsmålene (SDGs), som er en presserende oppfordring til handling fra alle land – utviklet og utviklende – i et globalt partnerskap. Nordic BIM Group har valgt tre av de 17 målene for å bidra til FNs bærekraftige utvikling.

2600 × 1300 ESG-1

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING
ARBEIDSMILJØ
/ VELFERD / HELSE

  • Medarbeiderundersøkelse med fokus på veldig gode resultat

10. REDUCE INEQUALITIES
SAMFUNNSINVESTERINGER

  • Archicad Summer Camp, over 120 deltagende studenter hver sommer
  • Bidra til våre lokalsamfunn med 5 community days per år
  • Årlige donasjoner til lokale veldedighetsorganisasjoner

13. CLIMATE ACTION
REDUSERE CO2-UTSLIPP OG VÅRT MILJØFOTAVTRYKK

  • Null bruk av ikke-fornybar energi
  • Redusere antallet reiser og reisekostnader
  • Opprettelse av Green BIM Certificate

20240429 ESG TIDSLINJE-2

 

Esg-rapport 2023

ESG report 2024 front page

Last ned vår siste ESG-rapport og les mer om Nordic BIM Groups arbeid rundt miljø- og samfunnsansvar. Rapporten, som dekker året 2023, fremhever vår innsats for å støtte lokalsamfunnene og gi utdanningsmuligheter.

"Rapporten for 2023 viser at vi var ambisiøse og gjorde en forskjell. I tillegg til våre nye bærekraftige løsninger for AEC/O-virksomheten, fortsetter vi å understreke at det viktigste for oss er dyktige medarbeidere med gode holdninger og atferd som gjenspeiler våre verdier." sier Nordic BIM Groups CEO, Jörgen Nylund. 

ESG-RAPPORT

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.