ArchiTerra

Økt funksjonalitet for terreng og landskapsforming med ArchiTerra

Kontakt oss Last ned her

Architerra 4.0 ER LANSERT

Nå er ArchiTerra 4.0 lansert. ArchiTerra er en programutvidelse for Archicad, som gjør at man kan skape, redigere og gjøre endringer på terreng og landskap. Dette inkluderer veier med stigningsgrad og lengdeprofiler, konturlinjer, smart fall-verktøy, støttemurer, lage tomter og platåer. Egen funksjon for mengdelister/massebalanse, noe som entreprenører ofte etterspør. ArchiTerra støtter import av GIS- og terreng-data fra følgende formater: SOSI, SHAPE, DXF, XYZ og TXT.L

NYE FUNKSJONER INKLUDERER BLANT ANNET:

  • Støtte for Archicad 27
  • Sammensatt veistruktur
  • Revidert palett
  • Raskere generering av veier
  • Forbedret polygonvei
  • Mulighet for å håndtere flere ArchiTerra-terreng i samme fil

Webinar: Architerra Plus 3.0

Se opptaket fra webinar 24. november
Se opptaket
Architerra Plus 3.0 med SOSI-import

Forbedret sosi-import

Ved hjelp av ArchiTerra, kan man importere kartdata i SOSI-format inn i Archicad som et 2D-kart, og man kan lage terrengmodeller meget raskt. Man kan også bruke 3D-data fra SOSI, som f.eks. bygg, til å generere modeller av eksisterende bygg og bygningsmessige anlegg. Det å importere et sett med SOSI-filer og generere et terreng samt en omgivelsesmodell, tar bare noen minutter og det er virkelig enkelt å gjøre.

Generering av terrengmodell

ArchiTerra genererer fort terrengmodeller med valgfri trianguleringsavstander basert på valgte data fra importerte filer, eller eventuelt manuelt innlagte data. Terrenget kan genereres i gitte koordinater eller georefereres i henhold til prosedyre gitt av buildingSMART, som også refereres i Statsbyggs BIM-manual.

Hellingsanalyse kan også lages som forskjellige farger på triangler med forskjellig helling.

ArchiTerra har funksjoner for å lage veier i terreng og platåer. Også lengdeprofil på vei kan genereres og modifiseres. Det kan også taes ut enkle masseberegninger.

Kotering og genrering av nye veier i ArchiTerra Plus 3.0

New call-to-action

architerra_3

Tredimensjonale terrengmodeller

ArchiTerra er et rimelig tillegg til Archicad som gir økt funksjonalitet for terreng og landskapsforming. Terrengmodellen kan enkelt redigeres og suppleres med alt fra veier, bygninger, trær og man kan kombinere funksjoner fra ArchiTerra med objekter og verktøy fra Archicad. Man kan enkelt farge deler av modellen, generere lengdeprofil på veier og finne kotehøyder hvor som helst i terrenget.

Inkludert er også norsktilpasset SOSI-import, som inneholder funksjoner for automatisk generering av 3D-terreng, eksisterende bygninger og riktig planvisning med blant annet nabogrenser, byggelinjer etc.

I tillegg er det lagt inn en egen funksjon for å kunne georeferere modeller etter Statsbyggs BIM-manual og anbefalinger gitt av buildingSMART. Man kan også importere dxf-filer og tekstfiler med x-, y- og z-koordinater.

Import av GIS data

ArchiTerra muliggjør import av GIS-data og terrengdata fra følgende formater:

  • SOSI: alle objekttyper. (landskapsform, bygningsdata, plandata og annen informasjon som er geometrisk.

  • SHAPE (.shp) Landskapsform og objekter.

  • .DXF (fra Autodesk) Data som er egnet for å generere landskapsmodell, med filtrering av punkter for triangulering.

  • .xyz eller .txt. Punktlister, med terrengdata, .kof kan brukes etter litt bearbeiding i Excel. Punktskyer kan importeres i .xyz-format, og filtreres (minimumsavstand mellom punkter kan defineres) før generering av terrengmodell.
AT-02
Webber_01-copy-1

Meld deg på kurs

Vi tilbyr en rekke spennende kurs både online og fysisk i våre lokaler, i tillegg til skreddersydde kontorkurs etter kundenes behov. Våre instruktører har solid byggfaglig bakgrunn, og kompetanse i de mest moderne digitale verktøy og løsninger for bygg- og eiendomsbransjen.

Våre tekniske konsulenter tar også prosjektrelaterte rådgivende og koordinerende oppdrag ute hos våre kunder.

Meld deg på kurs

New call-to-action

Kontakt oss

Kontakt oss om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Ønsker du en demonstrasjon av hvordan våre løsninger kan bidra til økt effektivitet? Vi gir deg en tilpasset gjennomgang som viser hvordan dine behov kan løses. Helt uten kostnad eller forpliktelse naturligvis.

Vi er også tilgjengelig om du bare vil ha en innledende prat om dine behov og utfordringer.

Beskriv gjerne hva du ønsker å vite mer om slik at vi raskt kan gi deg den hjelpen du trenger.

Har du behov for support får du det raskest ved å kontakte oss her.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.