Slik skaper digitale tvillinger mer lønnsomme og bærekraftige bygg

Forfatter

Christian Foss

Publisert

29 april 2022

Bruker du digitale tvillinger i forvaltningen av eiendommene dine, kan du halvere klimagassutslippene, øke verdien på byggene og drastisk redusere kostnadene til arbeidskraft og drift. Du har rett og slett ikke råd til å la vær å satse på digitale tvillinger.

Disse gevinstene skal jeg komme tilbake til. Først litt mer om digitale tvillinger. Digitale tvillinger er i denne sammenhengen digitale rekonstruksjoner av bygg. Bygningen gjenskapes i 3D-versjon, ved å bruke BIM (bygningsinformasjonsmodellering) Det geniale er muligheten til å utveksle data mellom de to objektene, eiendommen i virkeligheten – ofte kalt assets og 3D-modellen gjennom sensorer. Uten sensorer er det ingen digital tvilling. Sensorene gjør det mulig å utveksle data. Du har tilgang til all informasjonen i samme løsning: dokumentasjon, data og geometri. Det kan du lese mer om her:

Fem gevinster med digitale tvillinger

Konsulentselskapet Ernst & Young utarbeidet en rapport i mai 2021 som konstaterer at digitale tvillinger har fem åpenbare gevinster for bygg- og eiendomsbransjen.

Rapporten viser at:

  1. Driftseffektiviteten øker med 35 % fordi man kan ta datadrevne beslutninger. Analysemulighetene i digitale tvillinger bidrar til å identifisere fremtidig avvik. Dermed avdekkes muligheter til å spare utgifter du ikke ante du hadde muligheten til å gjøre noe med.
  2. Du øker bærekraften, fordi klimagassutslippene reduseres med 50 %.
  3. Du får 50 % lavere kostnader til arbeidskraft, fordi den digitale tvillingen gir deg all informasjonen du trenger om bygningen i sanntid.
  4. Produktiviteten øker med 20 %, fordi brukerne av bygget får et bedre arbeidsmiljø med de helsefordelene det fører med seg.
  5. I tillegg fører bruken av digitale tvillinger til at man får utnyttet plassen 15% bedre.

Dersom du velger denne strategien har du altså muligheten til å oppnå mer bærekraftig drift, samtidig som du tjener mer penger. Men hva er da grunnen til at ikke alle i bygg og eiendomsbransjen allerede har tatt i bruk digitale tvillinger?

En konservativ bransje med få krav om bærekraft

En del av årsaken er at myndighetene ikke har stilt krav til digitalisering og bærekraft og i stor grad har overlatt dette til bransjen selv. Bygg- og eiendomsbransjen fikk sin første miljøsertifisering, BREEAM, i 2012. Den inneholder krav til hvordan klima- og miljøvennlige bygg skal utformes og er et verktøy for miljøsertifisering av bygg. BREEAM bidro til å løfte bransjens miljøfokus og til å kreve miljødokumentasjon og ha fokus på bærekraftige bygg. Men fortsatt henger bransjen langt etter.

10 år etter BREEAM ble innført er bygg- og eiendom fortsatt preget av dokumentasjon (pdf-er) og systemer som ikke snakker sammen. Det er behov for et paraplysystem, og det er her den digitale tvillingen kommer inn. Å ha en overordnet løsning som samler alt på et sted er et kjempe fortrinn.

Gjør det mulig å ta smarte beslutninger

Ved å ta i bruk digitale tvillinger blir man mer datadrevet og kan ta informerte beslutninger. Dette er en forutsetning for å nå de store målene rundt digitalisering og bærekraft, samtidig som du sparer penger. Jo smartere og mer datadrevet du blir, desto mer effektiv blir du. Teknologi er et premiss for å oppnå de fem gevinstene som ble nevnt innledningsvis.

Desto mer bærekraftig eiendomsmassen din er, jo mer er den også verdt for investorer. Dette hjelper deg med å skape helsefremmende bygg og en bedre arbeidsplass for leietakere og ansatte. Her er det store muligheter til å få et forsprang på konkurrentene for eiendomsbesittere som ikke bare snakker om, men tar i bruk ny teknologi og digitale tvillinger.

Hold deg oppdatert på relevant informasjon og nyheter - meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få et forsprang ved å være blant de første

Mulighetene for effektivisering, økt lønnsomhet og ikke minst bærekraftige valg for din eiendomsportefølje er enorme. Bygg- og eiendomsbransjen som helhet har ennå ikke tatt inn over seg kraften som ligger i digitale tvillinger, og myndighetene henger heller ikke med i digitaliseringssvingene. Spørsmålet er om man er villig til å investere for å fange fremtidig avkastning. De som er tidligst ute vil høste de største fordelene og oppnå et konkurransefortrinn. Da er det smart å være en av de første på ballen før kravene kommer.

Nordic Bim Group har utviklet Twinview, en nettbasert digital tvilling-plattform, som gjør at du kan høste de fem hovedgevinstene nevnt ovenfor. Det finnes faktisk ingen andre plattformer som tilbyr det samme unike overblikket og er så komplett. Det finnes andre systemer som tilbyr deler av det Twinview kan. Men det finnes ikke noe lignende system som har hele pakken og som kan integreres med systemene som er utbredt i bransjen fra før.   

New call-to-action

 

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.