Hva er egentlig en digital tvilling i bygg- og eiendomsbransjen?

Forfatter

Christian Foss

Publisert

10 mars 2022

Spør du flere personer får du mest sannsynlig helt ulike svar på hva en digital tvilling er, men for bygg- og eiendomsbransjen gir digitale tvillinger store muligheter for effektivisering, bærekraft og økt lønnsomhet.

Men hva er egentlig en digital tvilling i bygg og eiendomsbransjen, og hva er poenget? I denne saken gir vi deg et kjapt overblikk over det du som eiendomsbesitter må vite.

Enkelt forklart er en digital tvilling digitale rekonstruksjoner av noe som eksisterer i virkeligheten – enten det er snakk om fysiske objekter, steder, systemer eller mennesker. Du har altså et fysisk objekt, i vårt tilfelle et bygg, som du gjenskaper i en virtuell 3D-versjon, ved å bruke BIM (bygningsinformasjonsmodellering) Men! Dette er ikke nok til at noe kan kalles en digital tvilling. Selv om det er en utbredt oppfatning.

Forskjellen på en geometrisk og en digital tvilling

Definisjonen vi har brukt til nå er nemlig ikke en digital tvilling, men en geometrisk tvilling. Det som er det geniale med digitale tvillinger er muligheten til å utveksle data mellom de to objektene, eiendommen i virkeligheten og 3D-modellen. Uten denne muligheten til å knytte disse sammen og utveksle data, er det ingen digital tvilling.

Digitale modeller av fysiske ting er på ingen måte noe nytt. Men det at en digital tvilling utnytter data fra den fysiske verden til analyse og maskinlæring, gjør at tvillingen hele tiden lærer av de virkelige objektene – assets, gjerne i sanntid. Denne måten å definere digitale tvillinger på, understøttes av UK BIM Alliance i England og Building Smart International.

En geometrisk tvilling ser lik ut som bygningen, men det skal altså mer til for å skape en digital tvilling. Det interessante skjer først når du via sensorer kan koble deg til det fysiske byggets data om for eksempel varme, kjøling, lys, vann eller luft. Du henter informasjonen inn i den digitale tvillingen og kan dermed analysere dataene og bruke resultatene til å ta informerte beslutninger om for eksempel energibruk.

En digital tvilling er basert i både input og output. Etter hvert som tvillingen utvikles, kan energibruken i eiendommen bli stadig mer autonom og selvstyrende. Et enkelt eksempel: Den digitale tvillingen vet at møterom 1 skal brukes mellom klokka 9-12. Den sørger for at møterom 1 varmes opp til 20 grader i den perioden hvor det er i bruk og renser luften. Den digitale tvillingen er knyttet til en kalender som i tillegg registrerer sensorene når bygget er i bruk. Det betyr at du gjennom den digitale tvillingen kan behovsstyre energibruken etter bruken av bygget.

Hold deg oppdatert på relevant og verdifull informasjon - meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hvorfor er det så få som bruker digitale tvillinger?

Nå som du vet hva en digital tvilling er, lurer du kanskje på hvorfor ikke dette er mer tatt i bruk i bygg- og eiendomsbransjen allerede. Som sagt er det ikke alle som tar inn over seg hva en digital tvilling virkelig er, selv om de gjerne vil bruke ordet. Det har blitt et buzzord i mange bransjer, men de færreste vet hvordan de skal skape verdi av konseptet. Her er det store muligheter til å få et forsprang på konkurrentene for eiendomsbesittere som ikke bare snakker om, men tar i bruk ny teknologi og digitale tvillinger.


Mulighetene for effektivisering, økt lønnsomhet og ikke minst bærekraftige valg for din eiendomsportefølje er enorme. Eiendoms- og byggebransjen som helhet har ennå ikke tatt inn over seg kraften som ligger i digitale tvillinger, og myndighetene henger ikke med i digitaliseringssvingene. Norske myndigheter overlater dette hovedsakelig til bransjen selv og stiller få krav til digitalisering. Statsbygg er en av aktørene som har tatt en del grep, men flertallet er fortsatt i en digital dvale på mange områder.

Hva er utbyttet av å bruke digitale tvillinger på dine eiendommer?

Digitale tvillinger gir deg mer kontroll over eiendomsmassen din.

Du får vite mye mer og lærer mye mer om bygget ditt, fordi man får samlet inn informasjonen på ett sted. Du lærer hvordan bygget brukes, hvor man bruker mest energi og på hva. Du får oversikt over hele porteføljen din, og får informasjon om hvor det er behov for å oppgradere eller optimalisere bygget for eksempel.

Digitale tvillinger forenkler driften pga. økt samhandling

Det finnes uhorvelig mange ulike driftssystemer i dag som gjør ulike ting. Store aktører kan ha flere titalls systemer i bruk som ikke kommuniserer med hverandre. Den største fordelen ved å bruke digitale tvillinger er samhandling. Du bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til hva, og du kan integrere systemer du allerede bruker.

Tenk deg dette scenarioet:

Kristoffer som jobber i firma A, som er leietaker i bygningen, oppdager at et vindu er knust. Han har fått tilgang til å varsle avvik. Kristine på drift får beskjed, og ved å bruke den digitale tvillingen kan hun gå inn å finne ut hva slags vindu det er. Her ligger all relevant dokumentasjon og data som hun bruker til å bestille et nytt vindu. All data om det nye vinduet lastes deretter automatisk inn i den digitale tvillingen. Du som eiendomsbesitter kan ha full kontroll over alt i alle eiendommene dine om du ønsker. Hvis ombruk er viktig, kan man kunne finne relevant dokumentasjon og avgjørende data for om materialene er gode nok til å brukes igjen.

Denne samhandlingen blir mulig gjennom den digitale tvillingen. Du lærer hvordan byggene blir brukt og har full oversikt over all dokumentasjon og data. Gjennom den digitale tvillingen kan man også sette krav til informasjonen som sendes til deg. Systemet gir deg beskjed når du har mottatt det du har bedt om. Da slipper du å få tilsendt bygningsinformasjon i form av tusenvis av pdf-er du ikke har tid til å gjennomgå og kvalitetssikre. I stedet har du alt for hånden på ett og samme sted, en digital loggbok over dine bygg.

Det er enkelt å komme i gang med digitale tvillinger så her er det ingen grunn til å sitte på gjerdet og vente.

New call-to-action

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.