Effektivisering og smart drift med digitale tvillinger

Forfatter

Christian Foss

Publisert

10 mars 2022

Har du konservative ansatte som er skeptiske til å ta i bruk ny teknologi? Effektiviseringsgevinsten, gjennom smart drift og bruk av digitale tvillinger i dine eiendommer, er verdt tiden det vil ta å overtale dem.

Enkelt forklart er en digital tvilling en virtuell representasjon av noe som eksisterer i virkeligheten. Du har altså et fysisk objekt, i vårt tilfelle et bygg, som gjenskapes i en 3D-versjon ved å bruke BIM (bygningsinformasjonsmodellering) Dette er allikevel ikke nok. Det geniale er muligheten til å utveksle data mellom eiendommen i virkeligheten og 3D-modellen. Uten denne muligheten er det ingen digital tvilling.

Det interessante skjer først når du, via sensorer, kan koble deg til det fysiske byggets data om for eksempel varme, kjøling, lys, vann eller luft. Du henter informasjonen inn i den digitale tvillingen og kan dermed analysere dataene. Så kan du bruke resultatene til å ta informerte beslutninger om for eksempel energibruk. Men du må ikke ha BIM for å høste gevinstene av den digitale tvillingen. Det skal jeg komme tilbake til. Først skal jeg gjøre rede for hvorfor bygg- og eiendomsbransjen har et skrikende behov for digitale tvillinger.

Les mer om digitale tvillinger i eiendomsbransjen her!

BYGG- OG EIENDOMSBRANSJEN BRUKER GAMMELDAGSE SYSTEMER

Bransjen er generelt konservativ, og det brukes gammeldagse systemer spesielt innenfor drift- og forvaltning. Det begrenser muligheten til å ta informerte beslutninger. Man bruker også veldig mange ulike systemer som ikke snakker sammen. Det er et stort behov for digitalisering og ny teknologi for å effektivisere måtene det jobbes på. Mulighetene er uendelige, og det stopper ikke med mer effektiv energibruk som jeg nevnte innledningsvis.

En digital tvilling gir et uendelig mulighetsrom sammenlignet med de tradisjonelle drift- og forvaltningssystemene som dominerer bransjen i dag. Den soleklare gevinsten er å gjøre noe med disse dataene.

FORDELENE FOR EFFEKTIV OG SMART EIENDOMSDRIFT

  1. Du får samlet all informasjon om eiendommen din på samme sted. Den digitale tvillingen innhenter data fra sensorer og SD-anlegg.
  2. Du kan gjøre analyser av alle data på samme sted og få ut skreddersydde rapporter.
  3. Med kunstig intelligens og maskinlæring kan man lage automatiserte prosesser for drift og få selvstyrende bygg.
  4. Du kan også legge inn maskinlesbar produkt- og systemdata.
  5. All annen dokumentasjon for FDVU som tegninger, monteringsveiledninger, bruksanvisninger, vedlikehold, brann, miljø, lovpålagt kan også legges inn i tvillingen.
  6. Du har full historikk og oversikt over hvem som har gjort hva og når og hvor lang tid som brukes på hver oppgave.
  7. Du har et brukervennlig og oversiktlig brukergrensesnitt, slik at det er enkelt å danne seg et totalbilde over din eiendomsmasse.

Hold deg oppdatert på relevant informasjon og nyheter - meld deg på vårt nyhetsbrev!

PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD

Prediktivt vedlikehold er selve kirsebæret på toppen av kaka. Ved innføring av digitale tvillinger kan man på sikt erstatte tidkrevende vedlikeholdsetterslep med et prediktivt vedlikehold. Den digitale tvillingen vil varsle når det er behov for vedlikehold. Da har man mulighet til å ta grep før det oppstår problemer.

En digital tvilling kan for eksempel se når det er en 97% sjanse for at varmtvannsberederen går i stykker i løpet av de neste 6 månedene. Det er fordi man har oversikt over feilmarginene fra produsenten. Produsentens data tilsier at hvis du kjører en varmtvannsbereder på 30 grader på 90 % kapasitet i mer enn 24 timer per dag, så er feilmarginen “X”. Ved å kombinere feilmarginene fra produsenten med sensoriske data og vedlikeholdet som er gjennomført, brukes maskinlæring til å forutsi når berederen kommer til å slutte å fungere.

Et annet eksempel er vanlige produkter i et bygg som vinduer, dører, pumper, brannslukningsapparater osv. Produkter har en installasjonsdato, en forventet levetid og en garantitid. Med en digital tvilling slipper du å manuelt sjekke garantitider. Tvillingen vil automatisk opprette vedlikeholdsoppgaver, slik at man tar en tilstandssjekk før garantitiden går ut. Da har du mulighet til å reklamere til leverandøren i tide.

VIKTIG MELDING: DU ER IKKE AVHENGIG AV EN BIM

Mange tror at du er avhengig av å ha en BIM for å høste fordelene med en digital tvilling, altså en fullverdig grafisk 3D-modell. Det stemmer ikke. De fleste eiendomsbesittere har ikke BIM på eksisterende bygg i dag. Vi anbefaler at bransjen beveger seg mot å bruke BIM også til eiendomsforvaltning. Vi kan hjelpe deg med å starte enkelt med en slimBIM. En slimBIM består kun av de viktigste bygningsdelene, og du vil raskt kunne sanke inn de lavt hengende fruktene for effektivisering og smart eiendomsdrift.

Digitale tvillinger er første steg mot selvstyrende bygg og en digitalt forsvarlig fremtid.

Del denne bloggen:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.