6 spådommer for digitale tvillinger i 2022

Forfatter

Kristofer Anker

Publisert

24 januar 2022

Teknologien har eksistert over tid og mange bransjer bruker digitale tvillinger. Salgs- og produktansvarlig Christian Foss gir her sine spådommer for hva som vil skje med digitale tvillinger for bygg- og eiendomsbransjen i 2022.

Fra hype til moden teknologi

Etter hvert som det kommer flere konkrete eksempler på teknologien i bruk, vil hypen legge seg. Eksempler hvor det tydelig fremgår hvordan en digital tvilling tilfører en eiendom smarte digitale funksjoner vil være viktig for å synliggjøre verdien som skapes. 2022 forventes å være året da digitale tvillinger for bygg går fra å ikke bare «talk the talk», men faktisk «walk the walk».

Bærekraft og reduksjon av utslipp i fokus

Det bygde miljø står for nesten 40% av CO2-utslipp på globalt nivå. Det gjør bransjen til den desidert største forurenseren. Fordi volumet er så stort blir effekten av selv små reduksjoner betydelig. Behovet for å redusere utslipp vil bringe økt oppmerksomhet til bransjen og kreve løsninger. Teknologi vil være den viktigste faktoren for å nå klimamålene.

Forbedret operasjonell effektivitet

Eiendomsbesittere vil begynne å forstå effekten av hva digitale tvillinger kan bety for den daglige driften. Digitale tvillinger utfordrer prosesser og rutiner som bransjen har levd etter i flere tiår. Internet of Things (IoT) og analyse gir betydelige effektivitetsforbedringer ved hjelp av å samle store mengder data.

Data gir reduserte kostnader

For bygg med en digital tvilling vil dataene som skapes kunne gjøre byggene autonome/selvstyrende. Bygget vil varsle om nødvendig vedlikehold før noe blir defekt. Byggets system vil selv kunne opprette vedlikeholdsoppgaver slik at disse blir gjennomført planmessig og effektivt. Data om hvordan bygget brukes vil gi grunnlag for å optimalisere energibruk og både gi miljøgevinst og redusert kostnad.

Offentlig sektor vil investere

Når digital tvilling-teknologien nå er i ferd med å modne vil offentlig sektor se verdien og hvilket potensiale dette representerer for sine store eiendomsporteføljer.
I Norge er Statsbygg kjent for å være fremoverlent med hensyn til teknologi. De og andre offentlige aktører har mulighet til å være førende i hvordan teknologien tas i bruk. Dette vil kunne føre til økt innovasjon rundt digitalisering av eksisterende bygningsmasse (for eksempel ved bruk av slimBIM).

Økt forståelse i bransjen

Bygg- og eiendomsbransjen vil fortsette sin digitale modning og forståelsen for hvilket enormt potensial som ligger i digitale tvillinger vil bli mer tydelig. Det vil komme konkrete eksempler på aktører som har tatt teknologien i bruk og hvilke verdier det skaper.

Vi ser frem til å være en positiv bidragsyter til hvordan bransjen kan oppnå økt lønnsomhet og bærekraft ved å ta i bruk digitale tvillinger i 2022. Ønsker du nærmere informasjon om hvordan teknologien kan gi verdi for deg? Book et møte med Christian her.

New call-to-action

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.