Studio Gorilla gikk over til Archicad

Forfatter

Maria Hovland

Publisert

07 desember 2021

Gründerne i Studio Gorilla har bakgrunn fra flere store arkitektkontor i Norge, og har lang erfaring med bruk av BIM-verktøy.

 

Studio Gorilla er et tverrfaglig arkitektkontor som arbeider med arkitektur, landskapsarkitektur og grafisk design. De har erfaring fra arbeid med stedsutvikling og regulering, strategisk rådgivning og prosjektutvikling, interiør og visuell identitet. Sammen arbeider de for å skape bærekraftige idéer som gir grunnlag for det beste prosjektet.

Bibbi Irminger Thomassen, Håkon Berger, Eva Nordgård og Hanna Haukøya Storemyr er partnere i Studio Gorilla. Mari-Anne Bjørningstad er tilknyttet som grafisk designer.

– Vi vil legge til rette for en bedre fremtid for mennesker og natur, i byer og steder. Prosjektene våre skal ha betydning utover seg selv, og vise omtanke for sine omgivelser, sier gründerne.

De er enige om at det er en rekke viktige vurderinger som må gjøres ved valg av BIM–verktøy. I likhet med de aller fleste arkitektbedrifter i dag, er Studio Gorilla helt avhengige av effektive verktøy med riktig funksjonalitet for å levere god kvalitet i alle prosjekter. Etter en grundig prosess med nøye vurderinger og analyser av ulike alternativer, falt valget på Archicad.

– Uformelle referanser, tilbakemeldinger fra kollegaer i bransjen og pris var utslagsgivende for valget av Archicad som BIM-verktøy, forteller Thomassen.

Viktigheten av samhandling og kommunikasjon

– Et velfungerende BIM-verktøy er svært viktig i samhandling mellom fagene i de forskjellige faser av et prosjekt – og ikke minst i samhandling og kommunikasjon med oppdragsgivere og kunder, forteller Håkon Berger.

Archicad er verdensledende innen åpenBIM, som gjør det mulig å kommunisere med alle involverte i prosjektet. Økt fleksibilitet, ved at det hver aktør fritt kan benytte det verktøyet som er best egnet for oppgaven, tilføyer prosjektet verdi.

Med Archicad får man et komplett designverktøy som dekker alle behov fra idé og konseptfase, i tillegg til et meget effektivt verktøy for å skape dokumentasjon fra BIM-modellen.

Alle på kontoret jobber nå i Archicad, noe som bidrar til økt forståelse av alle arbeidstrinnene i prosjektet. Vi bruker Archicad i prosjektering av både arkitektur og landskap i en og samme modell. Slik blir vi mer fleksible med tanke på tverrfaglig samarbeid, og får den effektive flyten vi ønsker oss.

Kontorbilde_alternativ-960x960-studio-gorilla

Stor designfrihet

Arkitektene i Studio Gorilla uttrykker at designfrihet er noe av det viktigste ved valg av verktøy. Ettersom Archicad er brukervennlig med all nødvendig funksjonalitet, gir verktøyet stor frihet i designfasen.

– Med Archicad er det du som har kontroll på programmet, og ikke programmet som har kontroll på deg, sier Berger.

I Archicad kan man modellere fritt uten at man må gå på kompromiss med design, presisjon eller kvalitet. Et viktig kriterium er at tegningene skal uttrykke det man ønsker å formidle samtidig som det gir gode, virkelighetsnære representasjoner av prosjekt og idé. Med Archicad får du et BIM-verktøy som er både intuitivt og logisk å finne frem i.

New call-to-action

Forutsigbare kostnader og fleksible lisensordninger

Pris og økonomi er selvsagt en viktig vurdering – spesielt for en bedrift i etableringsfasen.

– Etter våre vurderinger er Archicad mer fornuftig priset enn andre konkurrerende løsninger. Man får det man trenger i ett og samme program, og slipper å kjøpe pakker og tillegg for å gjøre programmet komplett og effektivt, forteller Bibbi Irminger Thomassen.

Nordic BIM Group tilbyr fleksible lisensløsninger der kunden selv kan velge om de vil kjøpe, leie eller lease. I motsetning til mange konkurrenter tilbyr Nordic BIM Group flytende nettverkslisenser, noe som gjør at flere brukere kan dele på et mindre antall lisenser.

Archicad-lisensen er knyttet til firmaet som eier den – ikke til navngitte brukere. Individuelle, enkeltstående eller single lisenser er både kostbart og ressurskrevende å administrere. Her er det store summer å spare for bedrifter hvor ikke alle ansatte trenger hver sin lisens til enhver tid. Ordningen gir langt større frihet og fleksibilitet sammenliknet med mer rigide lisensordninger som er knyttet til enkeltpersoner.

Thomassen mener at Archicad kommer langt bedre ut prismessig enn konkurrerende BIM-program, både over tid og totalt sett.

Fridtjof-Nansens-vei-21-898x960-studio-gorilla

Effektive løsninger for visualisering

Visualisering som tidligere har vært en tidkrevende prosess for arkitektene, er nå blitt mye raskere og enklere med Twinmotion.

Twinmotion gjengir og visualiserer modellen i form av bilder, video og panoramaer av høy kvalitet og i sanntid. Verktøyet er intuitivt og enkelt å bruke både til å kommunisere idé, prosess og ferdig resultat med kollegaer, kunder og oppdragsgiver. Twinmotion har direkte kobling til Archicad og er gratis for alle Archicad VIP-kunder.

Å bytte til Archicad var enklere enn vi trodde

Et halvt år etter oppstarten kan gründerne bekrefte at de har gjort det rette valget av BIM-verktøy.

– Archicad er intuitivt og det er enkelt å navigere i. Grunnkurset ga oss en solid innføring i programmet og vi kom raskt i gang med å prosjektere. Som VIP-kunde har supportteamet gitt oss veldig god og rask oppfølging de gangene vi har stått fast og behøvd hjelp for å komme oss videre, forteller Thomassen.

Studio Gorilla har i løpet av få måneder sendt inn rammesøknad for sine første prosjekter tegnet i Archicad.

Nordic BIM Group har lang erfaring med å hjelpe norske bedrifter med å bytte fra forskjellige DAK– og BIM-verktøy til Archicad. Mange blir overrasket over hvor lett det faktisk er å bytte. For de som ikke vil bytte helt har det også blitt mer vanlig og kjøre Archicad parallelt med andre BIM-verktøy.

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.