Precut, moduler og elementer gir økt lønnsomhet og bærekraft til dine byggeprosjekter

Forfatter

Anthony Flores

Publisert

10 mars 2022

Opplever du å få krav om å levere byggeprosjekter mer effektivt? Samtidig som prosjektene må være bærekraftige, fleksible og av høy kvalitet? Det kan virke som uforenlige krav ved første øyekast, men heldigvis finnes det en løsning.

Antall krav i byggebransjen øker stadig, samtidig som det er utrolig viktig å være tilpasningsdyktig og fleksibel. Du må ha kontroll på mange flere ulike byggemåter enn tidligere. Den ene dagen må du håndtere et prosjekt med påhengte fasader. Den andre dagen er det precut som gjelder. Fabrikkene må være fleksible for å møte dagens krav. Det er større konkurranse, prosjektene er mer komplekse og ingen bygg er like.

Tidligere var det å bygge raskt ofte synonymt med dårlig kvalitet. Nå er det høyaktuelt å bygge mer effektivt blant annet pga. miljø og bærekraft. Du skal holde et høyt tempo uten å gå på bekostning av kvalitet og fleksibilitet og dette kan oppnås blant annet ved bruk av BIM.

Kort om precut, moduler og elementer:

 • Precut er materialer som er tilskåret, merket og pakket og som derfor er ferdig til bruk og kan monteres særlig raskt.
 • Moduler er prefabrikkerte innredete deler av bygg eller rom, ofte kalt byggmoduler. Bruk av moduler øker kvaliteten og byggetiden reduseres. Våtrom leveres ofte som moduler.
 • Elementer er prefabrikkerte enkeltdeler av for eksempel kledning, etasjeskiller og tak som enkelt kan settes sammen på byggeplassen.

Fordeler ved industriell produksjon og bruk av BIM

 • Økt kommunikasjonsevne, slik at det er mulig å kontrollere feil og avvik før det bygges
 • Du sparer tid ved å bruke ferdigkuttede lengder og dimensjoner som er kvalitetssikret av BIM-programmet
 • Det gir økt trygghet for presisjon og korrekte mengder og leveranser gjennom BIM.
 • Økt effektivitet, fordi bygget blir raskere å sette opp. Noe som eksempelvis gir tett bygg på et tidligere tidspunkt.
 • Mindre avfall og transport gir vesentlige miljøgevinster.
 • Det blir færre feil og mangler i prosjektet, mindre transportbehov og økt kvalitet.

Som du ser av listen over, er det vanskelig å oppnå alle fordelene av industriell produksjon og prefabrikkering uten at du har et moderne BIM-verktøy.

 • Du trenger et fleksibelt, brukervennlig verktøy som gir deg muligheten til å gjøre de fleste endringer selv.
 • Du trenger et verktøy som er mer moderne, håndterer større datamengder og endringer raskere.
 • Du trenger et verktøy hvor flere kan jobbe sammen i sanntid i samme fil.
 • Du trenger et verktøy som effektivt, kan utnytte data/filer du får fra andre til å regne mengder og lage konstruksjoner. Da automatiseres prosessen med å skape en konstruksjon uten at du må tegne alt på nytt.
 • Du trenger et verktøy som håndterer prosjekter av alle størrelser og kompleksitet. Verktøyet må kunne brukes til alt fra å prosjektere fasader på en større næringseiendom til en liten hytte på fjellet.

Du trenger Archicad og ArchiFrame

Med Archicad og ArchiFrame kan du kommunisere med alle de andre verktøyene du har behov for, også de du kjenner og bruker i dag. Her kombineres et av verdens fremste BIM-verktøy med full frihet i konstruksjonsfasen. Arkitekter og konstruktører kan jobbe sammen i team på samme prosjektfil, generere stykk- og kapplisteinformasjon mens noen andre lager salgstegninger etc. Hent inn elektro, rør og ventilasjonsmodeller fra andre via IFC-formatet, få kontroll over hele prosessen fra A til Å med markedets mest fleksible BIM-løsning. ArchiFrame er en innovativ og brukervennlig BIM-løsning for både hus- og hytteprodusenter, konstruksjon og industriell produksjon.

archiframe-1280

Fordeler ved Archicad og ArchiFrame

Ventilasjon og elektro: Flere og flere leverandører/rådgivere innen tekniske fag som ventilasjon og elektro er i stand til å levere BIM-modeller i filformatet IFC. Archicads enestående støtte for dette filformatet gjør det enkelt å sammenstille modeller for bruk til produksjon og dokumentasjon.

Som nevnt tidligere kan flere kan jobbe på samme BIM-modell samtidig: Archicad muliggjør at flere prosjekterende samtidig kan tegne, hente ut skjema og mengder etc. fra modellen (TeamWork). Dette er mulig med BIMcloud, hvor man i Archicad kan samarbeide både internt, tråløst og over internett.

Kobling mot automatisert produksjon: Stadig flere hus- og hytteprodusenter ønsker en mer fleksibel og automatisert produksjonslinje både for tak-, vegg-, og gulv-konstruksjoner. For å gjøre dette mulig må programvaren man benytter kunne håndtere hele BIM-prosessen og ta hensyn til gjennomføringer i konstruksjonen for rør og ventilasjon etc. Dette har vi tatt hensyn til og vi mener at Archicad med ArchiFrame er markedets mest fleksible konstruksjonsverktøy. I tillegg er det en integrert løsning som gjør det mulig med digitale byggeplasser og haller etc.

Dynamisk og fleksibelt: De fleste kjente verktøy beregnet for konstruksjon og maskinstyring (CAD-CAM), har krevd fordyrende spesial-tilpasninger og programmering, eller vært rigide og lite brukervennlige. Markedet har derfor lenge etterspurt en mer dynamisk og fleksibel løsning som også gir mulighet for maskinstyrt precut og elementproduksjon. Det får du med ArchiFrame for Archicad.

Hold deg oppdatert på relevant og verdifull informasjon - meld deg på vårt nyhetsbrev!

Det er ikke så vanskelig som du tror å bytte verktøy

Slik er dessverre ikke hverdagen for mange i bransjen. De bruker rigide verktøy som ikke er fleksible nok eller håndterer data fra andre på en god måte. Så hvorfor har du ikke byttet verktøy for lenge siden?

 • Du tror det blir for arbeidskrevende og vil skape forsinkelser i prosjektene
 • Det er vanskelig å bytte ut noe du kjenner godt med noe ukjent som du ikke har kontroll over.
 • Du tror nye verktøy krever en høyere digital kompetanse enn det arbeidsstokken din har.

Vi er spesialister på de endringsprosessene bygningsindustrien går igjennom i dag. I de fleste tilfeller anbefaler vi en gradvis overgang fra de gamle systemene og arbeidsprosessene steg for steg over i de nye. Dette gjør at man ikke opplever fall i produksjon og effektivitet. Ved å kjøre de gamle systemene parallelt med implementeringen av det nye, er det ingenting som stopper opp. Vi setter opp en implementeringsplan skreddersydd din virksomhet, hvor nødvendig opplæring og ressurser til dette gjennom hele overgangen er en naturlig del.

Vi er noe mer enn bare en programvareleverandør. Vi følger deg gjennom hele prosessen fra A til Å som en langsiktig partner som er en viktig deltaker i hele prosessen. Ikke la dine gamle innarbeidede vaner og endringsmotstand hindre deg fra mer effektiv og dynamisk drift.

New call-to-action

Del denne bloggen:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.