Nemetschek listasi rakennusalan trendit vuodelle 2022 – lue suomeksi!

Kirjoittaja

Ville Nikunen

Julkaisupäivämäärä

Mar 15, 2022 11:07:50 AM

Rakennus- ja kiinteistöala (AEC/O eli Architecture, Engineering, Construction, Operations) kohtaa tällä hetkellä suuria muutoksia ja häiriöitä. Digitalisaatio ja syvenevä ilmastokriisi sanelevat, miten suunnittelemme, rakennamme ja käytämme elinympäristöämme. Maailman suurimpiin ohjelmistovalmistajiin lukeutuva Nemetschek – eli Graphisoftin emoyhtiö – listaa blogissaan seitsemän selvää kehityssuuntaa, jotka vaikuttavat alaan vuonna 2022. Tässä on tuo silmiä avaava kirjoitus vapaasti suomennettuna.

Taustalla globaali megatrendi: kestävä kehitys

Pohdittaessa lämpenemistä, äärisäitä ja hupenevia luonnonvaroja on ilmeistä, että toimintamme kytkeytyy olennaisesti kestävyyteen: mitä ja miten rakennamme. Vaikka ympäristökriisi koskee meitä kaikkia, avainasemassa on nimenomaan AEC/O-teollisuus, 40 %:n osuudellaan maailman hiilidioksidipäästöistä. Meidän onkin vaadittava alaltamme enemmän, koska tänään tehdyt päätökset vaikuttavat ympäristöömme vähintään vuosikymmeniä.

Muutoksella on neljä raidetta: rakennusalan ajattelutapa, prosessien tehostus, rakennusten pitkäikäisyys ja toiminnan hyötykeskeisyys. Ratkaisu on datan ja digitaalisten työkalujen tehon valjastaminen. Kun rakentaminen nähdään elinkaaren kiertona, jossa tietoa jatkuvasti kerätään, käsitellään ja käytetään, rakennuksesta syntyy kokonaisvaltainen käsitys. Näin alamme voi auttaa yhteiskuntaa saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

Toimialan päätrendi: digitalisaatio

Digitalisaatio ei rajoitu vain AEC/O-teollisuuteen, mutta se on nimenomaan tämän alan suurimpia haasteita – ja mahdollisuuksia. Päätrendin voi pilkkoa neljään osatrendiin, jotka ovat vahvasti läsnä vuonna 2022.

Elinkaaritiedon kerrytys

Termi Building Lifecycle Intelligence tarkoittaa rakennuksen koko elinkaaren (suunnittelun, rakentamisen, käytön ja niin edelleen) datan keskittämistä yhteen paikkaan, johon kaikilla osapuolilla on pääsy. Tieto on valmiiksi järjestetty, jäsennelty ja asetettu helposti saataville koko arvoketjulle. Tuloksena syntyy lisäarvoa kaikille, mikä tuo tehokkuutta ja minimoi virheet.

Elinkaaritiedon rakentaminen edellyttää avointa, integroitua ekosysteemiä, joka kerää kaiken yhteisen tiedon sekä yhdistää mallit ja asiakirjat dynaamisesti toisiinsa. Tämä vaatii avoimia protokollia ja standardeja, joita vain digitalisaatio voi tarjota.

Digitaaliset kaksoset

Digitaalinen kaksonen (engl. Digital Twin) on virtuaalinen esitys todellisesta esineestä, kuten rakennuksesta. Yksi keskitetty tietolähde, joka on kaikkien projektin jäsenten ulottuvilla ja kattaa kaikkien suunnitteluvaiheiden tiedon. Tulevaisuutta varten voidaan lisätä kehitys- ja uusiokäyttösuunnitelmia. Perustana on aina tietomalli (BIM).

Digitaalisen kaksosen turvin rakennusta voidaan simuloida jo ennen sen valmistumista. Tämä auttaa arvioimaan kestävyyttä ja tunnistamaan virheet ennen työmaata. Hankkeesta tulee kaikin puolin ennakoitavampi ja analysoitavampi.

Alkuperäistä mallia pitää ja kannattaa päivittää rakennuksen koko elinkaaren ajan, mikä onnistuu vain digitaalisilla työkaluilla.

Tiedolla johtaminen

Data on uutta kultaa. Kun Building Lifecycle Intelligencesta ja digitaalisista kaksosista tulee alan normeja, myös päätökset datavetoistuvat. Tiedon keruun ja analysoinnin ansiosta oivalluksia ja ratkaisuja päästään kehittämään vanhan ja nykyisen tiedon perusteella.

Tätä varten tietoa on tuotettava tarkasti, reaaliajassa ja luotettavasti. Ei riitä, että data jalostuu tiedoksi, vaan yhtä tärkeää on varmistaa tuon tiedon saatavuus. Kuten Building Lifecycle Intelligence, tietopohjainen rakentaminen toimii vain esteettömässä digitaaliympäristössä, jossa on avoimet rajapinnat.

Integroidut ratkaisut

Toinen digitalisaation alatrendi on siirtyminen integroituihin ratkaisuihin. Yksi järjestelmä ratkaisee kaiken: tiedon, prosessien ja tekijöiden kokoamisen ja yhdistämisen samaan paikkaan. Keskitetyn hallinnan ja yhteisten työkalujen käyttö karsii ohjelmistoversioiden viidakkoa ja siten myös virheiden riskiä. Samalla integraatio varmistaa yhteyden työmaan, toimiston ja niiden tarvitseman tiedon välillä.

Nemetschek-trends-2022

Ohjelmistotrendi: Älykkäät ratkaisut

Vieläkin tarkemmalla tasolla odotamme ohjelmistojen mukautuvan tukemaan neljää digitalisaation alatrendiä. Tekoälyn ja esineiden internetin kehityksellä on alallemme suuri merkitys vuonna 2022.

Älykkäät rakennukset

Älyrakennus on varustettu älykkäällä rakennusautomaatiolla. Rakennusta ohjataan, säädetään, valvotaan ja optimoidaan toisiinsa kytkettyjen antureiden, kulutusmittareiden ynnä muiden ohjainten avulla. Yksittäisten asuntojen lisäksi rakennusautomaatio tarkastelee koko rakennusta.

Älykkäiden rakennusten päätavoite on optimoida energiankäyttöä ja vähentää CO2-päästöjä. Verkotetut ja kauko-ohjattavat laitteet sekä automatisoidut prosessit auttavat saavuttamaan tavoitteet. Tärkeintä on kuitenkin data: esimerkiksi energiankäyttöä ei voida optimoida ilman kulutusdatan keruuta.

Tekoäly ja koneoppiminen

Tekoälyn (AI) ja koneoppimisen avulla neuvokkuutta vaativa toiminta, kuten päätökset ja tiedonkäsittely, on automatisoitavissa. Lisäksi jo saatua dataa voidaan hyödyntää tehokkaammin. Useat rakennusalan startupit ovat tässä edelläkävijöitä ja tuovat jatkossa epäilemättä uusia innovaatioita. Älykkäiden rakennusten tapaan datan on oltava saatavilla, jotta tekoäly ja koneoppiminen toimivat tehokkaasti.

Innolla tulevaan

Kestävän kehityksen ja digitalisaation haasteet kulkevat käsi kädessä. Rakennusteollisuus on malliesimerkki valtavasta potentiaalista, joka odottaa hyödyntämistään. Vuoden 2022 edetessä on syytä odottaa, että näistä trendeistä tulee myönteinen muutosvoima koko toimialalle – kohti kestävämpää teollisuutta.

Copyrights © Nordic BIM Group. Kaikki oikeudet pidätetään.