Anavitor LCA

LCA – Elinkaariarviointia rakennusalalle

ANAVITOR LCA:N VERKKOSIVUT

Elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment) avulla arvioidaan tuotteen, prosessin tai toiminnan ympäristövaikutuksia, koko sen elinkaaren ajan -  raaka-aineen louhinnasta sen hävittämiseen saakka.

Rakennusalalla elinkaariarvointia käytetään arvioimaan rakennusten rakentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen ympäristövaikutuksia.

Ymmärtämällä rakennuksen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta, suunnittelijat ja rakentajat tunnistavat myös mahdollisuudet vähentää niitä ja luoda kestävämpiä rakennuksia.

buildings with trees in front

Tutustu Anavitor LCA -työkaluun

Lue lisää Anavitor LCA -sivuilta.
ANAVITOR LCA
lobby with green plants

Mitä etuja elinkaariarvioinnin (LCA) käytöstä on rakennusalalla?

  • Rakennukset vaikuttavat merkittävästi ympäristöön. Elinkaariarviointi auttaa tunnistamaan tärkeimmät vaikutukset, jotta niitä voidaan vähentää.
  • Elinkaariarviointi auttaa kestävämpien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa ja vähentää rakennetun ympäristön kokonaisympäristövaikutuksia.
  • Monet hallitukset ja organisaatiot ovat ottaneet käyttöön säädöksiä ja standardeja, jotka edellyttävät tai kannustavat elinkaariarvioinnin käyttöön rakennusteollisuudessa.
  • LCA auttaa yrityksiä osoittamaan, että ne noudattavat säännöksiä ja standardeja, ja parantaa kestävää kehitystä. LCA-työkalu vastaa kasvavaan kysyntään alalla.
  • LCA auttaa yrityksiä löytämään kustannustehokkaita tapoja vähentää rakennusten ympäristövaikutuksia, mikä johtaa pitkän aikavälin kustannussäästöihin ja parempaan taloudelliseen suorituskykyyn.

Mitä vaiheita rakennusprojektin elinkaariarvioinnin (LCA) tekemiseen sisältyy?

  1. Määritä rakennusprojektisi LCA:n laajuus ja toiminnallinen yksikkö: Määritä, mitä osia rakennuksen elinkaaresta tutkitaan ja mitä standardimittayksikköä käytetään ympäristövaikutusten vertailuun.
  2. Kerää tietoa kaikista rakennuksen ympäristövaikutuksista: Tämä sisältää tiedon keräämisen rakennuksen elinkaaren aikana käytetyistä materiaaleista, energiasta ja resursseista sekä kasvihuonekaasupäästöistä ja jätteen syntymisestä. Tietoja voidaan kerätä työmaakäyntien, projektiryhmän jäsenten haastattelujen ja tuotetietolehtien avulla.
  3. Analysoi tietoja ohjelmistolla ympäristövaikutusten laskemiseksi: Saatavilla on useita ohjelmistopaketteja, joita voidaan käyttää elinkaariarviointiin. Näiden ohjelmistopakettien avulla voidaan laskea rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutukset vaiheessa 2. kerättyjen tietojen perusteella.
  4. Parannusmahdollisuuksien tunnistaminen analyysituloksista: Seuraava askel on tulkita analyysin tuloksia ja tunnistaa parannusmahdollisuudet, kuten suurimmat ympäristövaikutukset aiheuttavat elinkaarivaiheet ja vaihtoehdot näiden vaikutusten vähentämiseksi.
  5. Viesti tuloksista sidosryhmille: LCA:n tulokset tulee välittää tarvittaville sidosryhmille, kuten rakennusten omistajille, suunnittelijoille ja viranomaisille, jotta he ymmärtäisivät rakennuksen ympäristövaikutukset, tunnistavat parannusmahdollisuudet ja osoittavat säännösten ja standardien noudattamisen sekä tehostavat toimintaa. 

Tutustu Anavitor LCA -työkaluun

ANAVITOR LCA

Nordic BIM Groupin Anavitor –ensisijainen työkalu elinkaariarviointiin

Anavitor  LCA on elinkaariarviointiohjelmisto, joka integroituu tietomalliin (BIM) ja muodostaa yhteyden paikallisiin ympäristötietokantoihin. Se käyttää valmistajien ympäristötuoteselosteita (EPD) arvioidakseen tarkasti rakennus- ja infrastruktuurihankkeiden ympäristövaikutukset.

Anavitor LCA auttaa asiakkaita määrittämään ja vähentämään rakennus- ja infrastruktuuriprojektiensa ympäristövaikutuksia ottaen huomioon suunnittelun, materiaalit ja kuljetukset. Integroimalla Anavitor rakennustietomallinnukseen (BIM), elinkaariarvioinnin (LCA) tarkkuus kasvaa, mikä mahdollistaa vastuullisen ja taloudellisesti järkevän päätöksenteon kaikentyyppisissä projekteissa, mukaan lukien uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja purkutyöt.

LCA FI graph
Copyrights © Nordic BIM Group. Kaikki oikeudet pidätetään.