anavitor

LCA – Elinkaariarviointia rakennusalalle

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment)) on työkalu, jolla arvioidaan tuotteen, prosessin tai toiminnan ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajan -  raaka-aineen louhinnasta sen hävittämiseen.

Rakennusalalla elinkaariarvointia käytetään arvioimaan rakennusten rakentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen ympäristövaikutuksia.

Ymmärtämällä rakennuksen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajan, suunnittelijat ja rakentajat tunnistavat mahdollisuudet vähentää niitä ja luoda kestävämpiä rakennuksia.

buildings with trees in front
lobby with green plants

Mitä etuja elinkaariarvioinnin (LCA) käytöstä on rakennusalalla?

 • Rakennukset vaikuttavat merkittävästi ympäristöön. Elinkaariarviointi auttaa tunnistamaan tärkeimmät vaikutukset, jotta niitä voidaan vähentää.
 • Elinkaariarviointi auttaa kestävämpien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa ja vähentää rakennetun ympäristön kokonaisympäristövaikutuksia.
 • Monet hallitukset ja organisaatiot ovat ottaneet käyttöön säädöksiä ja standardeja, jotka edellyttävät tai kannustavat elinkaariarvioinnin käyttöön rakennusteollisuudessa.
 • LCA auttaa yrityksiä osoittamaan, että ne noudattavat säännöksiä ja standardeja, ja parantaa kestävää kehitystä. LCA-työkalu vastaa kasvavaan kysyntään alalla.
 • LCA auttaa yrityksiä löytämään kustannustehokkaita tapoja vähentää rakennusten ympäristövaikutuksia, mikä johtaa pitkän aikavälin kustannussäästöihin ja parempaan taloudelliseen suorituskykyyn.

Mitä vaiheita rakennusprojektin elinkaariarvioinnin (LCA) tekemiseen sisältyy?

 1. Määritä rakennusprojektisi LCA:n laajuus ja toiminnallinen yksikkö: Määritä, mitä osia rakennuksen elinkaaresta tutkitaan ja mitä standardimittayksikköä käytetään ympäristövaikutusten vertailuun.
 2. Kerää tietoa kaikista rakennuksen ympäristövaikutuksista: Tämä sisältää tiedon keräämisen rakennuksen elinkaaren aikana käytetyistä materiaaleista, energiasta ja resursseista sekä kasvihuonekaasupäästöistä ja jätteen syntymisestä. Tietoja voidaan kerätä työmaakäyntien, projektiryhmän jäsenten haastattelujen ja tuotetietolehtien avulla.
 3. Analysoi tietoja ohjelmistolla ympäristövaikutusten laskemiseksi: Saatavilla on useita ohjelmistopaketteja, joita voidaan käyttää elinkaariarviointiin. Näiden ohjelmistopakettien avulla voidaan laskea rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutukset vaiheessa 2. kerättyjen tietojen perusteella.
 4. Parannusmahdollisuuksien tunnistaminen analyysituloksista: Seuraava askel on tulkita analyysin tuloksia ja tunnistaa parannusmahdollisuudet, kuten suurimmat ympäristövaikutukset aiheuttavat elinkaarivaiheet ja vaihtoehdot näiden vaikutusten vähentämiseksi.
 5. Viesti tuloksista sidosryhmille: LCA:n tulokset tulee välittää tarvittaville sidosryhmille, kuten rakennusten omistajille, suunnittelijoille ja viranomaisille, jotta he ymmärtäisivät rakennuksen ympäristövaikutukset, tunnistavat parannusmahdollisuudet ja osoittavat säännösten ja standardien noudattamisen sekä tehostavat toimintaa. 

Nordic BIM Groupin Anavitor –ensisijainen työkalu elinkaariarviointiin

Anavitor  LCA on elinkaariarviointiohjelmisto, joka integroituu tietomalliin (BIM) ja muodostaa yhteyden paikallisiin ympäristötietokantoihin. Se käyttää valmistajien ympäristötuoteselosteita (EPD) arvioidakseen tarkasti rakennus- ja infrastruktuurihankkeiden ympäristövaikutukset.

Anavitor LCA auttaa asiakkaita määrittämään ja vähentämään rakennus- ja infrastruktuuriprojektiensa ympäristövaikutuksia ottaen huomioon suunnittelun, materiaalit ja kuljetukset. Integroimalla Anavitor rakennustietomallinnukseen (BIM), elinkaariarvioinnin (LCA) tarkkuus kasvaa, mikä mahdollistaa vastuullisen ja taloudellisesti järkevän päätöksenteon kaikentyyppisissä projekteissa, mukaan lukien uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja purkutyöt.

LCA FI graph
Anavitor vs Design LCA

Anavitor LCA tarjoaa laajennettuja vaihtoehtoja LCA:n kahden ensimmäisen vaiheen lisäksi.

DesignLCA mahdollistaa eri suunnitteluratkaisujen materiaalivalintojen ja energiavaikutusvertailun alkuvaiheessa, mikä antaa käsityksen siitä, miten nämä valinnat vaikuttavat ilmastoon. DesignLCA laskee rakennuksen käyttöiän vaiheissa A1-A3 (tuotantovaihe), jossa on EcoDesigner STARin energiaanalyysin lisäksi rakennusmateriaalien Global Warming Potential (GWP) -arvot. Vaiheet A4 ja A5, rakennus- ja pystytysvaiheet tarjoavat yleisen laskelman.

Anavitor LCA on ainutlaatuinen ohjelma ympäristövaikutusten laskemiseen. Anavitor LCA laskee lopullisen suunnitteluratkaisun käyttäen asetettuja vaiheita ja vaatimuksia/ohjeita LCA-standardin ja todellisten arvojen mukaisesti. Tällä laskennalla tehdään ympäristöselostus paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Anavitorin LCA -laskelma kerää yhteen projektin ympäristövaikutukset yksityiskohtaisesti käyttäjille.

anavitorlogo2

Anavitorin ominaisuudet ja toiminnallisuudet?

 • Helppokäyttöinen - Integroituu kaikkien alojen BIM-malleihin
 • Säästää aikaa - Tuhansia määritettyjä vastaanottajia tietokannassa - Helppo vertailla vaihtoehtoja nopeasti
 • Kokonaisvaltainen näkemys - Ottaa huomioon koko elinkaaren raaka-aineesta kaatopaikalle. Laskee aina täyden LCA:n
 • Dynaaminen - Voi vaihtaa eri ympäristövaikutusluokkien välillä samassa laskentamallissa
 • Sertifiointi – BREEAM- ja LEED-sertifioitu Standardit - Luo automaattisesti raportteja ISO-21930- ja 18504-standardien mukaisesti
 • Luokitus - Käsittelee CoClass-järjestelmän täysin luokittelua varten
 • BIM-työkalut - Plugin Archicadissa ilmastolaskelmiin reaaliajassa

Tutustu Anavitor LCA -työkaluun


Tulossa webinaari, jossa esittelemme Anavitor LCA:ta ja vastaamme kysymyksiisi. Ajankohta on vielä avoin, mutta voit halutessasi ilmoittautua jo etukäteen!
Ilmoittaudu mukaan

Aloita jo tänään!

Älä missaa mahdollisuutta vähentää ympäristövaikutuksia ja säästää rahaa rakennus- ja infrastruktuuriprojekteissasi.

Aloita Anavitorin käyttö ja näe vaikutukset yrityksellesi ja ympäristolle. Ota yhteyttä nyt ja aloita kestävän kehityksen optimointi!

Copyrights © 2023 Nordic BIM Group. Kaikki oikeudet pidätetään.