Sikkerhetsoppdatering for Archicad 22-24 og GS License Manager Tool

Det brukes i dag TLS 1.0 internett sikkerhets protokoll i alle versjoner eldre enn Archicad 25 oppdatering 4 og License Manager Tool, men denne versjonen vil bli deaktivert av Microsoft.

Ny versjon, TLS 1.2 vil bli oppdatert for å forsikre programvarens videre sikkerhet og funksjonalitet. Det er dog ikke gitt en eksakt dato for avvikling av den gamle versjonen så vi estimerer at brukerne har 2 måneder på å installere oppdateringen etter ens utgivelse uten å møte problemer. Denne endringer påvirker kun Windows brukere, og macOS trenger ikke å ta for seg noe. 

Planlagt dato for oppdateringen er 25. oktober 2023. Har du flere versjoner av Archicad på din maskin så trenger du bare kjøre oppdateringen én gang, da oppdateringen er global. Check for Updates vil også gi beskjed for versjonene det gjelder når oppdateringen er klar. 

Under finner du en oversikt over funksjoner som ikke vil fungere etter TLS 1.0 og 1.1 avvikling hvis oppdateringen ikke blir installert. 

Function

Description

Affected Archicad versions

Was BIM Components Portal Connection

GSM objects cannot be uploaded to / downloaded from BIM Components Portal

AC16 - AC25 UP3

BIMx upload

BIMx model cannot be uploaded

AC17 - AC25 UP3

CEIP (Customer Experience Improvement Program)

Usage data cannot be uploaded

AC18 - AC25 UP3

Crash Reporting

Crash reports can be created but cannot be uploaded

AC18 - AC25 UP3

WIBU license handling

WIBU software licenses cannot be activated or deactivated

AC22 - AC25 UP3

GSID login

Users cannot log in to Archicad

AC22 - AC25 UP3

Feedback

Surveys cannot be downloaded; results cannot be uploaded

AC24 - AC25 UP3

Merk at Archicad 25 oppdatering 4 og nyere allerede bruker den nyeste sikkerhetsoppdateringen, men Archicad 21 og eldre vil ikke bli oppdatert. Og funksjonene over vil derfor heller ikke fungere etter avviklingen av de tidligere sikkerhetsoppdateringene.