Manuell installasjon av add-ons på Mac

Installasjonsfila til noen addons har problemer med å at Archicad er installert. Derfor er man nødt til å installere disse manuelt. Det jobbes med å rette opp i dette.

For å installere manuelt kan du følge stegene beskrevet under. Start med å lukke Archicad.

Last ned og pakk ut den vedlagte .zip-fila i bunn av denne artikkelen. Hele denne mappen flyttes inn i Add-ons mappen for gjeldene versjon av Archicad.

Når dette er gjort kan du åpne Archicad igjen og du vil se at add-onen er instalert.