Installasjons veiledning ArchiTerra

Installasjon på Windows

Installasjon på Mac

Installasjon på Windows

A) Nedlasting og installering

 1. Gå til www.architerra.no.
 2. Last ned ArchiTerra SOSI for Windows og dobbeltklikk for å installere.
 3. Trykk "Next" i det første vinduet.
 4. Trykk "I Agree" på terms and conditions of use.
 5. Velg de versjonene du ønsker å installere, trykk "Install".

B) Registrere lisensen

 1. Åpne Archicad.
 2. Velg ÉPTÁR Solutions nedtrekksmeny > ArchiTerraPluss > Registration.
 3. Velg "Validate an already purchased key".
  Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse
 4. Skriv inn brukernavn og passord du har fått på e-post i ordrebekreftelsen.

C) Slik starter man ArchiTerraPluss

 1. Åpne Archicad.
 2. Velg ÉPTÁR Solutions nedtrekksmeny > ArchiTerraPluss > Show ArchiTerraPluss Palette.

 

Installasjon på Mac

 1. Gå til www.architerra.no.
 2. Last ned ArchiTerra med SOSI-import for Mac ved å trykke Mac under eplesymbolet.
 3. Høyreklikk på ikonet og velg "Åpne" og tillat.

 4. Trykk "Fortsett" og følg veiledningen.
  Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse
 5. Velg ønsket klikk "Fortsett".
  Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse
 6. Velg ønsked versjon og klikk fortsett

B) Registrere lisensen

 1. Åpne Archicad.
 2. Velg ÉPTÁR Solutions nedtrekksmeny > ArchiTerraPluss > Registration.
 3. Velg "Validate an already purchased key".
 4. Skriv inn brukernavn og passord du har fått på e-post i ordrebekreftelsen.

C) Slik starter man ArchiTerraPluss

 1. Åpne Archicad.
 2. Velg ÉPTÁR Solutions nedtrekksmeny > ArchiTerraPluss > Show ArchiTerraPluss Palette.