Installering av Solibri Anywhere

Solibri Anywhere er gratis-versjonen av Solibri. Ved å importere IFC modeller får du tilgang til informasjon og data i prosjekter og objekter, som kan brukes ved mengdeuttak og regelsjekker.

Nedlasting:

Om du ønsker å laste ned Solibri Anywhere kan du registrere deg her.

Etter å ha registrert deg kan du logge deg inn på Solibri Solution Center og laste ned programmet her

Nedlasting fungerer ikke?

Om du ikke får gratis versjonen til å fungere, kan det være du har lastet ned den utdaterte versjonen «Solibri Model viewer».