Den digitale interiørarkitekten har mer tid til kreativitet

Se opptaket

Interiørarkitekt Bjørn Fredrik Gjerstad, partner i I-d. Interiørarkitektur & design, vil sammen med vår Emilie Melvold presentere hvordan digitale verktøy kan gjøre arbeidsflyten mer nøyaktig og effektiv. Ved å ta i bruk disse metodene vil du frigjøre mer tid til kreative prosesser.

Agenda

  • Tagging av egenskaper på objekter spesifikt for interiørarkitekter
  • Automatisk kvalitetssikring av antall objekter i et prosjekt
  • Automatisk skjemautfylling opp mot leiertagerkrav
  • Spar tid ved bruk av egne og interiørspesifikke materialer i designede innredninger
  • Legg grunnlaget for å enkelt ta ut gode presentasjoner til oppdragsgiver
  • Smart beskrivelse av designede objekter
  • Bruk av smarte funksjoner for snitt og oppriss i modell

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.