Norsktilpasset Archicad 25 Update 2

Se opptak av webinar fra 14 desember 2021

Gjennomgang av nyhetene i Archicad 25 Update 2:

  • Romvisning (Zones) i snitt, fasader og interiøroppriss etc. Mulig å strekke/endre høyder på rom etc.
  • Egen Label for rom (Zones) kan legges på forskjellige lag, ha forskjellig romdata etc. Oppdatert norsk prosjekteringsmal med ferdige favoritter
  • Transparent funksjon på RGB-farger og skjul konturlinjer i Graphic Override
  • Interaktive skjema kan nå slå sammen celler og liste disse med felles data
  • Properties kan oppdateres i Hotlinker (foreløpig testutgave)
  • Ny mulighet til å sjekke for overlappende konstruksjoner i modellen (foreløpig testutgave)
  • GPU-rendering med Redshift (foreløpig testutgave)

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.