Liljewall

OpenBIM - nyckeln till en hållbar digital utveckling

© Liljewall

Innehåll

För tjugo år sedan började jag min BIM-bana på NCC. OpenBIM blev tidigt en röd tråd och insikten att öppna format är centralt i en snabb digital utveckling har växt sig starkare för varje år och har lett till att jag idag jobbar som BIM-ansvarig på Liljewall Arkitekter som redan 2002 gick över till BIM. För mig är openBIM synonymt med att fokusera på leveransen och frihet att välja det verktyg som passar bäst för uppgiften helt enkelt.

Byggbranschen utvecklas hela tiden och speciellt nu i rådande digitaliseringstrend. Vi får nya spännande möjligheter till digitala samarbeten, vi får nya effektivare mjukvaror etc. Det enda vi vet är konstant är själva datan, t ex den digitala tvillingen. För att kunna hantera datan idag och även i morgon är öppna format garanten för en strategisk hållbar digitalisering.

Med detta som bakgrund tänker jag berätta hur vi på Liljewall resonerar kring öppna format, hur beställarkrav påverkar oss och vikten av att våga ifrågasätta beställarkraven.

Elisabeth som var modell- och CAD ansvarig i projektet visar runt i vår 3d modell och de IFC modeller där de olika disciplinerna samlat sin information och krocktestat installationerna.

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.