André Agi

Parametrisk design

Innehåll

I denna repris av webbinariet kommer jag, André Agi, att berätta om hur data, beräkningar och parametrisk design kan påverka designval och forma designprocessen. På vilket sätt kan programmering och automatisering delta i omvandlingen av hur vi designar byggnader? Hur definierar man vad man ska mäta i arkitekturen? Arkitektur är komplext och måste ta itu med flera kriterier vilket André resonerar kring. Hur kan dessa kriterier kombineras i digitala designverktyg som gör det möjligt för designintentioner att svara på förhållanden och kontext.

Jag visar exempel från projekt där vi ser hur du dramatiskt kan effektivisera kommunikation och designprocesser genom automatisering grafisk visualisering av data. Jag visar också hur kopplingen mellan Rhino Grasshopper och Archicad fungerar.

 

 

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.