Twinview

Twinview är verktyget för att skapa en digital tvilling av din fastighet. Det är en molnbaserad lösning och ditt första steg i att ta kontrollen över fastighetens mål mot noll CO2 -påverkan.

Digitala tvillingar för din förvaltning

Det är dags att ta ansvar och att ta kontrollen över våra fastigheters data och prestation. För att lyckas med det räcker det inte med att äga och förvalta fastigheter på traditionellt vis, vi måste optimera dem kontinuerligt, varje månad, varje vecka, varje dag och varje timme. Tänk om din byggnad kunde kommunicera med dig, ge dig information och status om vad som händer? Tänk dig en byggnad som berättar att det är dags att sänka temperaturen i ett konferensrum som står tomt, eller att du bör byta lampan som är trasig på en toalett och att 15 andra kan bytas samtidigt eftersom de är lika gamla. Det är möjligt med Twinview.

Jag vill veta mer om Twinview

Introduktion till Twinview

Med Twinview kan du bland annat:

  • Få en fullständig översikt och djupgående samt lättläst dataanalys över var du förbrukar energi
  • Använda kraften i AI för att förutse kommande energianvändning i syfte att anpassa och optimera din fastighet
  • Sänka kostnaderna för din förvaltning
  • Koppla ihop byggnaden med IoT-enheter (Internet of Things) med Twinview och visa dataflöden i realtid
  • Använda en helt webbaserad lösning, tillgänglig och uppdaterad för alla samtidigt, även i mobilappen
  • Läsa in 3D-punktmoln, BIM-modeller, ritningar och fastighetsdokument från över 90 filformat
  • Skapa en digital tvilling av din fastighet
  • Ha koll och överblick av alla dina fastigheter i realtid med hjälp av översiktliga dashboards
  • Sköta hela fastighetens ärendehantering på ett användarvänligt och smart sätt direkt i webbläsaren på datorn, plattan eller i mobilappen 

Ta ansvaret och kontrollen över dina befintliga och kommande fastigheter.  Ställ rätt BIM-krav inför uppförandet av nya fastigheter, så att du säkerställer att du får rätt information istället för all information.

Lär dig mer om BIM-krav

HubSpot Video

En kort introduktion till möjligheterna i Twinview.

DIGITALISERING AV FASTIGHETSINFORMATION

Se reprisen med Andrea Gajic från Västfastigheter, där vi fördjupa oss i ämnet och presentera en nulägesanalys av problemen och lösningar.
Västfastigheter BIM-TV

Twinview funktioner

Här kan du ta del av några av de fantastiska funktionerna du får tillgång till i Twinview.

twinview dashboard 2

minska koldioxidutsläppen

Vad är en dashboard och hur kan det hjälpa mig att minska koldioxidutsläppen i min byggnad?

En dashboard är en typ av grafiskt användargränssnitt som ger ett visuellt och enkelt sätt att förstå data. Inom ramen för en byggnad gör den det möjligt för användaren att lära sig om prestanda genom att koppla ett antal datapunkter (sensorer) och visa den information som är viktigast för byggnadsägaren.

Varför ska min byggnad använda en dashboard?

Dashboards är oerhört värdefulla när det gäller att hantera din byggnad. Byggnader producerar stora mängder data som ofta förblir orörda eller obemärkta, och denna data är användbar när man försöker minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Den byggda miljön står för ca 40% av de totala globala koldioxidutsläppen. Det betyder att våra byggnader är en viktig del i vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen.

Twinview kopplar data från byggnaden till en 3D-modell som kan visas på en enda dashboard, och ger en inblick i vad som händer ”under huven”. Vi kan inte hantera det vi inte kan mäta, och dashboards ger ett stort värde till företag som vill ha mer hållbarhet.

Twinviews dashboard ger användarna möjlighet att kombinera och rapportera data över flera projekt, samt att kunna skapa dashboards som är anpassade efter användarens specifika behov såsom energiförbrukning, återanvändning, underhåll m.m.

Genom att sammanföra silodata på en enda plattform låter dashboarden användaren visualisera och analysera data, identifiera mönster så att informerade beslut kan fattas för att förbättra egenskapernas prestanda och drift.

Vi har en heatmapping funktion i plattformen så att byggnadsägaren kan visualisera hur värme och energi rör sig genom utrymmena i en byggnad. Detta kan hjälpa dig när du fattar beslut om att minska din kol- och energiförbrukning.

Hur ökar dashboarden hållbarheten?

Dashboards ger användaren möjlighet att få en fullständig överblick över hur deras byggnad använder energi vad gäller uppvärmning, kyla och belysning. Dessutom använder Twinview också maskinlärning för att förutsäga hur mycket energi byggnaden kommer att förbruka i framtiden baserat på nuvarande användningsnivåer.

Detta ger byggnadsägare insikt i uppskattade energikostnader under en given period, och detta kan hjälpa till att informera beslutsfattande när de flyttar sin verksamhet närmare Net Zero.

630x488 Twinview produktstatus

Vilka är fördelarna med dashboards för att visualisera och mäta prestanda?

Kontakta oss

Kontakta oss om det är något vi kan hjälpa dig med.

Vill du ha en demonstration av hur våra lösningar kan bidra till ökad effektivitet? Vi ger dig en skräddarsydd recension som visar hur dina behov kan lösas. Absolut ingen kostnad eller skyldighet förstås.

Vi finns även tillgängliga om du bara vill ha en introduktionsprat om dina behov och utmaningar.

Beskriv gärna vad du vill veta mer om så att vi snabbt kan ge dig den hjälp du behöver.

Behöver du support kan du få det snabbast genom att kontakta oss här.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.