Twinview introduktion

Är du nyfiken på Twinview? Då har du kommit rätt!

Innehåll

Den globala marknaden för digitala tvillingar väntas vara 15 gånger större år 2026 jämfört med 2020 och en förutsättning för att nå våra ekonomiska och klimatneutrala mål är samarbete mellan branschaktörer. Av samma anledning lanserade Nolliplan, som försett byggindustrin med digitala verktyg och arbetsmetoder sedan 2001, under våren 2021, Twinview, på den svenska marknaden.

Twinview är en webbaserad plattform med inbyggd AI för digitala tvillingar. Twinview låter fastighetsägare, på ett användarvänligt sätt, se hur fastigheterna mår i realtid samt styra och optimera hela sitt bestånd direkt från webbläsaren och Twinviews smarta mobilapp.

Digital tvilling är ett viktigt koncept i fastighetsägares framtida digitala fastighetsstrategi för att upprätthålla CO2-neutrala fastigheter och samtidigt optimera drift, underhåll och nyttjandet av utrymmen, samtidigt som nya affärsmodeller skapas.

Den digitala tvillingen skapas antingen utifrån BIM-projekteringen av den nya byggnaden eller genom 3D-skanning av befintligt bestånd. Du kan effektivt återanvända modellen och informationen som skapats och låta modellen kommunicera med den fysiska byggnaden i realtid för att hjälpa dig förvalta och optimera din fastighet.
Vi bjuder in branschen till ett webbinarium där vi berör de affärsnyttor som möjliggörs tack vare digitala tvillingar och där vi även visar enkelheten i att skapa en digital tvilling med Twinview.

Agenda
• Digital tvilling – en översikt
• Första steget mot en digital tvilling
• Säkerställ rätt information och data med Twinview
• Optimera drift och underhåll samt sänk dess kostnader
• Håll den digitala tvillingen uppdaterad med verkligheten direkt i Twinview
• Förutse energiförbrukning med AI
• Låt den digitala tvillingen hjälpa dig bli CO2-neutral
• Förbättra upplevelsen hos dem som nyttjar byggnaden
• Nyttja utrymmen mer effektivt
• Kombinera Twinview med befintligt förvaltnings- eller affärssystem
• Frågor och svar

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.