Parametrisk design

Tänk dig ett bostadsprojekt, där du skall bygga 350 lägenheter. Du vill att 43% skall vara 2:or, att 6 st 3:or skall ha balkong mot väster och att byggytan skall bebyggas till 78,3% samt att byggnadshöjden inte får överskrida 42,7 meter. Du kanske också har krav på att köken skall ligga mot norr i största möjliga utsträckning. Datorn gör beräkningar och presenterar 100-tals förslag passar in på kraven för ditt projekt. Datorn bygger förslagen på erfarenheter du lär den över tid.

© Merdeka 118 Fender Katsalidis Architects

Kraften är enorm & förändrar allt!

Äntligen! Som vi har längtat efter att datorkraften skall användas till mer än att producera ritningar, göra ljud- och ljusberäkningar och avancerade renderingar. Nu kommer kraften att skapa design, kraften i AI och maskininlärning. Det förändrar allt!

Vill du kunna leverera analyser av exempelvis dagsljus, vind eller termisk komfort i tidigt eller sent skede? Vill du testa olika former eller förhållanden och få direkt visuell feedback på hur analysen påverkas? Vill du använda GIS-underlag för att få in svensk topografi och befintliga volymer i rätt höjd till ditt projekteringsprogram?

Parametrisk Design baseras på parameterstyrd visuell programmering och fokuserar på varje del av processen som leder till designen. Denna processbaserade arkitektur skapar helt nya möjligheter för dig som arkitekt eller ingenjör och har snabbt blivit en eftertraktad kompetens på marknaden. Konceptet är ett naturligt steg i byggbranschens digitalisering.

Nedan finner du våra unika kurser som ger dig kunskapen att komma igång med parametrisk design i dina projekt!

630x630 Link Parametrisk design plan
© LINK arkitekter
940x788 Parametrisk Design
Konceptet går lika bra att applicera på inredning som optimering av hela kvarter och stadsdelar. Här placeras huskroppar utifrån givna parametrar direkt i Archicad från Rhino Grasshopper!

GRUNDKURS: PARAMETRISK DESIGN

Under kursen lär du dig Parametrisk Design på en grundläggande nivå genom att introduceras för logiken inom programmering genom visuell programmering, med syfte att kunna utföra praktiska och repetitiva modelleringsuppgifter som ofta är tidskrävande och svåra att göra manuellt i BIM-verktyg.

Kursen använder den populära kombinationen Rhinoceros & Grasshopper med direktkoppling till Archicad. Du lär dig skapa och använda flertalet användbara exempel som du kan ta med dig tillbaks till kontoret, metoder för hur du lär dig förstå algoritmer och tips på källor för vidare kunskapsutveckling. Kursen kräver enbart grundläggande kunskaper i Archicad.

TA MIG TILL KURSPLANERINGEN

Kurs: PARAMETRISK DESIGN & ANALYSER

Under denna kurs lär du dig att både skapa och genomföra analyser i tidigt skede genom att skapa volymer i Archicad och se dagsljus, VSC, dagsljusfaktor, solstudier, vind, termisk komfort och sikt analyseras direkt i Rhino Grasshopper.

Ändrar du volym eller omgivning i Archicad påverkar det analysernas utfall direkt. Svensk väderdata används och du får med dig färdiga skript tillbaks till kontoret. Du är välkommen på kursen även om du inte använder Archicad!

TA MIG TILL KURSPLANERINGEN
800x800 Parametrisk design vindanalys
Du lär dig att återanvända modellerna från Archicad till att göra analyser av olika slag. Bilden visar hur vinden kommer röra sig mellan byggnaderna.

Kurs: PARAMETRISK DESIGN & GIS

Jobba med mark på ett nytt sätt. Lär dig hur GIS-filer kan hämtas från Lantmäteriet och andra hemsidor för att tas in i Grasshopper och generera både byggnader och svensk topografi, som sedan kan direkt kopplas till Archicad för att få mark och volymer på korrekta höjder.

Efter genomförd kurs har du grundläggande kunskap om hur GIS-filer kan tas in med hjälp av Parametrisk Design, och ligga till grund för mark och tidigt skede i ditt BIM-projekt.

TA MIG TILL KURSPLANERINGEN
630x630 Parametrisk design GIS
Hämta in mark från lantmäteriet och hämta in byggnader och topografi!

Kurs: GENERATIV DESIGN

Generativ Design är det område som har potential att kombinera din arkitektur med projektets krav och samtidigt säkra din konkurrenskraft. Komplettera den Parametriska Designprocessen med projektkrav från beställare (materialval, kostnad, area per funktion, dagsljus, placeringar etc.) tillsammans med den design du redan har och låta datorn justera parametrarna och således testa hundratusentals alternativ till din design uppfyller beställarens krav.

Du får här en grundläggande kunskap om möjligheter och begränsningar med Generativ Design, som också är det område där vi kommer se AI och machine learning inom arkitektur i framtiden.

Förståelse bör alltid komma först vid digitala paradigmskiften för att inte gå miste om långsiktig konkurrenskraft. Nu är det rätt tid att skapa sig en förståelse för Parametrisk och Generativ Design.  

TA MIG TILL KURSPLANERINGEN

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.