Mer hållbara byggnader med digitala tvillingar

Författare

Christian Foss

Publiceringsdatum

Mar 18, 2022 8:34:41 AM

Teknikexperter förutspår att digitala tvillingar kommer att vara en viktig drivkraft i kampen för mer hållbara byggnader. Den nya digitala tvillingplattformen Twinview kommer att bidra till att uppnå detta med användning av ny teknik.

Byggnader är redan smarta och genom att ansluta till byggnadens DNA får du en överblick över all realtidsdata i en användarvänlig dashboard.

Detta uppnås genom att lösningen analyserar många datakällor som värme, kyla och belysning. Twinview samlar in data på en enda plattform, så att användaren kan visualisera data över tid.

Digitala tvillingar är framtiden för fastighetsteknologi som gör det möjligt för fastighetsägare att övervaka individuella eller hela portföljprestanda.

Det har blivit välkänt inom fastighetssektorn att man med digitala tvillingar som Twinview kan minska energiförbrukningen för byggnader i drift. Globalt kommer 39 % av CO2-utsläppen från byggnader och 28 % av det genereras under drift. Med data över tid kommer Twinview att kunna minska energiförbrukningen och till exempel skapa driftuppgifter automatiskt.

Twinview

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.