Gröna digitala tvillingar med Twinviev

Författare

Christian Foss

Publiceringsdatum

Mar 18, 2022 8:10:22 AM

Med dagens fokus på hållbarhet är befintliga byggnader en viktig del av lösningen. Byggnader är redan smarta och kan bli ännu smartare med enkla steg.

Twinview är en ny digital tvillingplattform som kan samla in data från dina fastigheter så att du får en överblick över energianvändningen och kontrollerar den, samt att du får ett fullfjädrat operativsystem. Verktyget ansluter till byggnadens DNA så att du får en överblick över all realtidsdata i en användarvänlig dashboard. Instrumentpaneler ger användaren möjlighet att få en fullständig överblick över hur byggnaden använder energi, såsom värme, kyla och belysning.

Känner du till alla energitjuvar i dina byggnader?

I Twinview bygger allt på att bygga data från assetnivå (tillgångar) och uppåt. Om vi ​​till exempel har en sensor på en varmvattenberedare har vi temperatur och vattenanvändning. Data är på en assetnivå, en asset tillhör ett rum, rummet är på en våning, våningen är i en byggnad och den byggnaden är en del av en portfölj. Utifrån den datastrukturen kan vi titta på all energiförbrukning i dina byggnader ända ner till kaffebryggaren i köket hos din hyresgäst på plan 3. Med Twinview kan du alltså enkelt få en överblick över alla energitjuvar i dina byggnader, visualisera och analysera din data samt identifiera mönster för att förbättra byggnadens energianvändning.

Gå lätt från gamla ritningar till BIM

Även om du bara har gamla ritningar (PDF, DWG) kan du snabbt skapa en slimBIM, en enkel modell med endast de viktigaste byggnadsdelarna och uppgradera dessa med data om den fysiska byggnaden. På så sätt går du från gamla ritningar till BIM till digital tvilling.

Vilket fotavtryck vill du lämna efter dig?

Om du vill bli klimatneutral måste du ha specifika mål och verktyg för att uppnå dessa. Det är omöjligt att hantera det man inte kan mäta och därför kan en förståelse för var energi används göra att användaren kan fatta välgrundade beslut och välja bra lösningar för att bli mer klimatneutral. Twinview är ett verktyg som kan hjälpa dig med just det.

The Hickman i London - först i världen med Platinum SmartScore-certifiering

Hickman i London blev den första byggnaden i världen att uppnå platinastatus från SmartScore, ett certifieringssystem för smarta byggnader.

Hållbarhet, välbefinnande och teknik är kärnprinciperna i Hickmans design. Twinview har underlättat integrationen av teknik och digitala tvillingar, så att fastighetsförvaltaren kan rationalisera och optimera byggnaden, samt minska byggnadens koldioxidavtryck, vilket för hela organisationen närmare till att bli klimatneutral till 2030.

Genom att använda arkitektritningar och filer efter att projektet är slutfört och ladda in dem i Twinview – kan de användas från vilken webbläsare som helst.

Vill du veta mer om hur Twinview kan hjälpa dig mot att bli klimatneutral? Kontakta oss här.

Twinview Hickman
The Hickman i London

Twinview implementerades för att automatiskt validera data och säkerställa att en verifierad dataöverföring uppfyllde kundens krav. Den kopplades till SD-systemet och andra smarta system för att övervaka alla tillgångar associerade med IoT (Internet of Things), vilket möjliggjorde en fullständig och sömlös integration av den digitala tvillingplattformen.

Kombinationen av den digitala tvillingen för att optimera driftenergin, tillsammans med integrationen av Sesam, gör att boende och deras anställda får en hållbar och produktiv arbetsplats. Som ett resultat kommer hyresgästerna till The Hickman att vara bland de första i världen att dra nytta av en verkligt smart byggnad, som kommer att leverera en exceptionell slutanvändarupplevelse.

Great Portland Estates har uppnått SmartScore Platinum-status globalt och har visat sitt engagemang för en mer hållbar, digitalt sund framtid, med teknologi i centrum.

Några av funktionerna är:

- Dashboard – ger användaren möjlighet att ha en fullständig överblick över hur byggnaden använder energi, såsom värme, kyla och belysning samt styra detta.
- Capture - ställ krav på den information du behöver, samla in från värdekedjan i projektet och få den automatiskt validerad (ISO 19650).
- Fullständigt operativsystem (CAFM)
- Dokumentarkiv - samlar alla dokument / PDF-filer
- Gratis app som ger dig tillgång till alla funktioner i din mobil

Twinview bygger på ny teknik och kan användas som en övergripande plattform där du kan integrera befintliga system du använder idag.

Vill du lära dig mer om Twinview, hållbarhet och digitala tvillingar? Kontakta oss här!

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.