Kunskapslyftet Solibri

Vi hjälper dig att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av våra produkter. Vi genomför tester, sammanställer en rapport och återkopplar med ev. kompetens som behöver justeras för att uppnå önskade mål. Säkerställ att du och ditt team har rätt kunskap med hjälp av kunskapslyftet.

Är du säker på att du har rätt kunskap?

Många av våra kunder ser ett starkt behov av att säkerställa den interna kunskapen i Solibri. Vi har därför utvecklat något vi kallar för kontinuerligt lärande. Vi har under många år utarbetat en kunskapsinventering där vi säkerställer kunskapsnivån hos varje användare och sammanställer detta tillsammans med ett kunskapslyft helt anpassat efter era behov och mål.

Utan fortsatt utbildning i verktygen finns risken att man stannar i utvecklingen och sin produktivitet minskar över tid. Man kanske inte tar till sig de senaste verktygen och processerna, och helt nya användare av produkten uppnår en högre produktivitet än de som använt produkten i många år. Detta vill vi ändra på och erbjuder er ett kunskapslyft som är beprövat och anpassat till våra användare.

Jag vill boka ett kunskapslyft

Vi erbjuder även kunskapslyftet i Archicad

Öka din effektivitet i Archicad!
KUNSKAPSLYFTET ARCHICAD

Spenderar du stora delar av ditt arbete i ett BIM-verktyg?

Det är viktigt att säkerställa sina kunskaper för att optimera sitt arbetssätt.

Många spenderar stora delar av sin arbetstid i sitt projekteringsverktyg, och då är det helt avgörande att hålla en hög produktivitet. Men det är också viktigt att hålla en jämn kvalité i företaget så att man kan stötta varandra och fortsätta utvecklas.

Vi som leverantör arbetar dagligen med att lära oss mer om våra produkter, trender och nya lösningar. Vi förstår också att det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen. Vårt mål är att överföra så mycket kunskap som möjligt på effektivaste sätt till våra användare.

630x630 C3 BIM Solibri © C3 BIM
630x630 SE kunskapsloftet (kopia 2) Användare sedan länge betyder inte alltid hög produktivitet.

Erfaren men låg produktivitet?

Nya användare är ibland effektivare än någon som är erfaren.

Det är enkelt att förstå att de första versionerna av Solibri hade bråkdelen av de funktioner du idag hittar i den senaste versionen av Solibri. Det kan innebära att du som lärde dig Solibri tidigt och sedan arbetat vidare utan fortsatt utbildning kan ha planat ut din utvecklingskurva. Ibland saknas till och med grundläggande kunskap vilket dramatiskt kan försämra produktiviteten. Det är enkelt att åtgärda kunskapsglappet och öka produktiviteten samt glädjen att arbeta i produkten.

Kunskapsinventering

Vilken kunskap har vi och vilka mål har vi?

Det första vi gör är att säkerställa vilka mål ni har som företag. Vill ni bli ännu bättre på förståelsen för BIM och kravställning på projekt samt hur man säkerställer att alla involverade parter i projektet besitter rätt kunskaper? Hur ska ni inom er organisation använda Solibri för kvalitetssäkring av BIM-modeller och dess information som ligger till grund för mängdavtagning och kalkyl, produktion, livscykelanalyser, energiberäkningar, förvaltningsdata m.m? När vi har ett gemensamt mål gör vi en kunskapsinventering. 

Vi träffar varje användare och gör en intervju där personen får visa på sina kunskaper praktiskt och teoretiskt som vi sedan poängsätter. Vi gör stickprover för att säkerställa att man kan grundläggande funktioner men även kontrollera den bredare kunskapen.

Vi har har utformat ett poängsystem som enklare redovisar vilken nivå varje person befinner sig på vilket enkelt kan jämföras med vilken nivå man vill befinna sig på.

630x630 SE kunskapsloftet-1
Exempel på bedömning utifrån mål och kunskapsinventering.
630x630 SE kunskapsloftet (kopia)
Vi går tillsammans igenom resultatet från kunskapsinventeringen.

Sammanställning och förslag

En rapport färdigställs och ett förslag presenteras.

Utifrån kunskapsinventeringen skriver vi en rapport som vi går igenom tillsammans. Här kan vi se vilken kunskap som finns i företaget och viken kunskap som saknas. Kanske är det någon person som kan mycket mer inom ett område som kan stötta andra?

Vi utformar ett förslag till kunskapslyft. Vissa personer kanske behöver gå en ordinarie grundkurs (vissa är självlärda) medan andra behöver några timmars uppdatering. Vi presenterar även helt anpassade kurser för att säkerställa att ni uppnår era kunskapsmål inom företaget. 

Genomförande

Nu börjar det roliga, nu lyfter vi kunskapen tillsammans!

Vi planerar tillsammans genomförandet av kunskapslyftet. Ibland tar det flera månader att hitta datum då många kanske sitter i projekt som behöver avslutas. Därför är det viktigt att vi tillsammans planerar och håller schemat för kunskapslyftet.

Efter det genomförda kunskapslyftet gör vi en uppföljning för att säkerställa kunskapen har implementerats. Om inte kan mindre kompletteringar göras för att säkerställ att alla "är med på tåget". 

630x630 SE kunskapsloftet
630x630 SE kunskapsloftet-1

20-25% effektivare

Resultatet låter inte vänta på sig...

Efter att ha genomfört kunskapslyft under många år, i programvaran Archicad, har vi tydligt sett en produktivitetsökning bland våra användare. Vi har många användare som ser en produktivitetsökning med ca 20-25%!

Samtidigt har kunskapen ökat inom de områden där kunskap saknades. Det blir ett kunskapslyft som är unikt för er, era behov och vart ni står kunskapsmässigt.

Vi upplever att potentialen finns för att se samma utveckling när det gäller användandet av Solibri.

 

Vill du att vi gör en kunskapsinventering?

Vill ni se vilken nivå ni ligger på i ert företag? Fyll i formuläret så återkommer så att vi kan hitta ett upplägg som passar er bäst.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.