Et verktøy for å styre ditt energibruk

Forfatter

Christian Foss

Publisert

07 desember 2021

Dashboards gir brukerne muligheten til å visualisere og analysere data på tvers av flere prosjekter på organisasjonsnivå, i tillegg til å kunne lage dashbord som er tilpasset brukerens spesifikke behov.

Moderne bygninger er smarte. De overvåker og samler stadig inn data, men alle de forskjellige systemene er siloer som holdes adskilt. Dashboards i Twinview kan bringe alle disse dataene sammen til en enkelt plattform, slik at brukeren kan visualisere og analysere dataene og identifisere mønstre for å forbedre bygningens drift.

Nedbrytning av energi

Dashboards gir brukeren muligheten til å ha en fullstendig oversikt over hvordan bygningen bruker energi, for eksempel oppvarming, kjøling og belysning. I tillegg bruker Twinview maskinlæring som også kan forutsi hvor mye energi bygningen vil bruke fremover basert på gjeldende bruksnivåer og ved å identifisere mønstre. Dette er avgjørende for bygningseiere, ettersom de kan få et innblikk i estimerte energikostnader i en viss periode og ta beslutninger om å flytte virksomheten nærmere klimanøytral.

Et eksempel på dette kan være et selskap som lærer hvilke rom som brukes mest i en bygning. Hvis de vet at de bare vil operere med 50% kapasitet i mindre travle måneder som desember, kan de plassere alle i samme rom og sikre at alle de andre rommene ikke blir oppvarmet så mye for å redusere karbonavtrykket.

Det er umulig å håndtere det du ikke kan måle, og derfor kan det å forstå hvor energi blir brukt gjøre det mulig for brukeren å utvikle strategier og løsninger for å bli mer klimanøytral.

Manuell kontroll

Tilgang til dashbord lar brukeren implementere widgets. Slike widgets gir deg kontroll over varme, belysning og kjøling med mer. For eksempel kan du slå av lyset på bestemte tider av dagen uten å selv måtte gå og slå dem av fysisk. Å gi denne mengden kontroll over forskjellige bygningsfunksjoner flytter deg uunngåelig nærmere klimanøytral, da det forenkler prosessen med å administrere mange eiendeler på ett sted.

New call-to-action

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.