Grønne digitale tvillinger med Twinview

Forfatter

Christian Foss

Publisert

07 desember 2021

Med dagens fokus på bærekraft er eksisterende bygningsmasse en viktig del av løsningen. Bygg er allerede smarte og kan med enkle grep bli enda smartere.

Twinview er en ny digital tvilling-plattform som kan samle data fra dine eiendommer slik at du får oversikt over energibruken og styre denne, samt at du får et fullverdig driftssystem. Verktøyet kobler seg på byggets DNA så du får oversikt over all sanntidsdata i et brukervennlig dashbord. Dashboards gir brukeren muligheten til å ha en fullstendig oversikt over hvordan bygningen bruker energi, for eksempel oppvarming, kjøling og belysning.

New call-to-action

Kjenner du alle energityvene i byggene dine?

I Twinview er alt basert på å bygge data fra assetnivå (aktiva) og opp. For eksempel hvis vi har en sensor på en varmtvannsbereder har vi temperatur og vannbruk. Data er på et assetnivå, en asset tilhører et rom, rommet er i en etasje, etasjen er i en bygning, og den bygningen er en del av en portefølje. På bakgrunn av den datastrukturen kan vi se på all energibruk i byggene dine helt ned på kaffetrakteren på kjøkkenet til leietakeren din i 3. etasje. Med Twinview kan du dermed enkelt få oversikt over alle energityvene i byggene dine, visualisere og analysere dataene dine, og identifisere mønster for å forbedre bygningens energibruk.

Gå enkelt fra gamle tegninger til BIM

Selv om du bare har gamle tegninger (PDF, DWG) kan du raskt lage en slimBIM, en enkel modell med kun de viktigste bygningsdelene og oppgradere disse med data om det fysiske bygget. På den måten går du fra gamle tegninger til BIM til digital tvilling.

Hvilket fotavtrykk ønsker du å etterlate deg?

Skal du bli klimanøytral må du ha konkrete mål og verktøy for å nå disse. Det er umulig å håndtere det du ikke kan måle, og derfor kan det å forstå hvor energi blir brukt gjøre det mulig for brukeren å ta informerte beslutninger og velge gode løsninger for å bli mer klimanøytral. Twinview er et verktøy som kan hjelpe deg med nettopp dette.

The Hickman i London – først i verden med Platinum SmartScore sertifisering

The Hickman i London ble den første bygningen i verden som oppnådde en Platinum-status fra SmartScore, en sertifiseringsordning for smarte bygninger.

Bærekraft, velvære og teknologi er kjerneprinsipper for Hickmans design. Twinview har lagt til rette for integrering av teknologi og digitale tvillinger, slik at eiendomsforvalteren kan rasjonalisere og optimalisere bygget, samt redusere bygningens karbonavtrykk, noe som bringer hele organisasjonen nærmere klimanøytral innen 2030.

Ved å bruke arkitekttegninger og filer etter at prosjektet ble fullført og lastet dem inn i Twinview - kan de brukes fra hvilken som helst nettleser.

the hickman grønn

Twinview ble implementert for å automatisk validere dataene og sikre at en verifisert dataoverføring oppfylte krav til byggherren. Man koblet seg til SD-anlegget og andre smarte systemer for å overvåke alle eiendeler som er knyttet til IoT (Internet of Things), noe som muliggjorde en fullstendig og sømløs integrering av den digitale tvilling-plattformen.

Kombinasjonen av den digitale tvillingen for å optimalisere driftsenergi, sammen med integrering av Sesam, betyr at beboerne og deres ansatte nyter en bærekraftig og produktiv arbeidsplass. Som et resultat vil leietakerne av The Hickman være blant de første i verden til å tjene på et virkelig smart bygg, som vil levere en eksepsjonell sluttbrukeropplevelse.

Ved å oppnå SmartScore Platinum-status globalt, har Great Portland Estates vist sitt engasjement for en mer bærekraftig, digitalt forsvarlig fremtid, med teknologi i hjertet.

Noen av funksjonalitetene er:

  • Dashboard – gir brukeren muligheten til å ha en fullstendig oversikt over hvordan bygningen bruker energi, for eksempel oppvarming, kjøling og belysning og styre dette.
  • Capture – sett krav til den informasjonen du trenger, samle inn fra verdikjeden i prosjektet og få den automatisk validert (ISO 19650).
  • Fullverdig driftssystem (CAFM)
  • Dokumentarkiv – samler alle dokumenter/PDFer
  • Gratis app som gir deg tilgang til alle funksjonene på mobilen din

Twinview er basert på ny teknologi og kan brukes som en overordnet plattform hvor man kan integrere inn eksisterende systemer man bruker i dag.

Vil du lære mer om Twinview, bærekraft og digitale tvillinger? Kontakt oss her. 

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.