Kunnskapsløftet Solibri

Vi hjelper deg å sikre at du får mest mulig ut av løsningene våre. Vi gjennomfører tester, setter sammen rapport og gir tilbakemelding med oversikt over hvilken kompetanse som må justeres. Sørg for at du og teamet ditt har riktig kunnskap ved hjelp av kunnskapsløftet.

Er du sikker på at du har rett kunnskap?

For de aller fleste virksomheter er det viktig å sikre høy kunnskap internt. Ved å gjøre en kartlegging av hver enkelt bruker vil kunnskapsnivået sikres ved et tilpasset kunnskapsløft for dine behov og mål.

Vi opplever ofte at internkompetansen i stor grad står på stedet hvil, mens systemer og løsninger som er i bruk er i kontinuerlig utvikling. Det oppstår store forskjeller i produktivitet internt avhengig av hvor lenge den enkelte har vært i virksomheten. 

Vi ønsker å endre på dette og tilbyr deg et kunnskapsløft tilpasset brukerne.

Bestill et kunnskapsløft

Vi tilbyr også Kunnskapsløftet for Archicad

Bli mer effektiv i Archicad!
KUNNSKAPSLØFTET ARCHICAD

Bruker du store deler av arbeidshverdagen din i et BIM-verktøy?

Det er viktig å sikre kunnskap for å optimere arbeidstiden

Mange bruker store deler av arbeidstiden i et designverktøy, og da er det helt avgjørende å holde en høy produktivitet. Men det er også viktig å holde en jevn kvalitet i bedriften slik at man kan støtte hverandre og fortsette å utvikle seg.

Som leverandør jobber vi daglig med å lære mer om våre produkter, trender og nye løsninger. Vi forstår også at det kan være vanskelig å følge med i utviklingen. Vårt mål er å overføre mest mulig kunnskap på en mest mulig effektiv måte til våre brukere.

630x630 C3 BIM Solibri © C3 BIM
kunnskapskurven Selv om man har benyttet et verktøy lenge betyr ikke det alltid høy produktivitet

Erfaren, men likevel lav produktivitet?

Nye brukere er ofte mer effektive enn dem med lang erfaring

Det er lett å forstå at de første versjonene av Solibri hadde brøkdelen av funksjonene du finner i dag i den nyeste versjonen av Solibri. Dette kan bety at du som lærte Solibri tidlig og deretter jobbet videre uten videre opplæring kan ha flatet ut utviklingskurven din. Noen ganger mangler til og med grunnleggende kunnskap, noe som kan svekke produktiviteten dramatisk. Det er enkelt å fikse kunnskapsgapet og øke produktiviteten og arbeidsgleden i produktet.

Webinar: Kunnskapsløftet

Se opptaket og lær mer om hva kunnskapsløftet er og hvorfor du bør ta det.
Se opptaket

Kunnskapskartlegging

Hvilken kunnskap finnes og hvilke mål har vi?

Det første vi gjør er å sikre hvilke mål dere har som organisasjon. Hvordan skal du bruke Solibri i din organisasjon for kvalitetssikring av BIM-modeller og dens informasjon som ligger til grunn for mengdeberegning, produksjon, livsløpsanalyser, energiberegninger, styringsdata m.m.? Når vi vet hvilket mål dere har, gjør vi en kunnskapskartlegging.

Vi møter hver enkelt bruker og gjør et intervju hvor personen kan vise sin kunnskap praktisk og teoretisk, som vi så scorer. Vi gjør stikkprøver for å sikre at de kjenner grunnleggende funksjoner, men også kontrollerer den generelle kunnskapen.

Vi har laget et poengsystem som lettere rapporterer hvilket nivå hver person er på, som enkelt kan sammenlignes med hvilket nivå du ønsker å være på.

kunnskapskartlegging
Eksempel på vurdering ut fra mål og kunnskapskartlegging.
Tid
Sammen går vi gjennom resultatet av kunnskapskartleggiingen.

Rapport og forslag

En rapport ferdigstilles og et forslag presenteres.

Med utgangspunkt i kunnskapskartleggingen produserer vi en rapport som vi går gjennom sammen. Her kan vi se hvilken kunnskap som er i bedriften og hvilken kunnskap som mangler. Kanskje er det noen som kan mye mer på ett område som kan støtte andre?

Vi utformer et forslag for å løfte kunnskapen. Noen må kanskje ta et vanlig grunnkurs (noen er selvlært) mens andre trenger noen timer med oppdatering. Vi presenterer også fullt tilpassede kurs for å sikre at du når dine kunnskapsmål innad i bedriften.

Gjennomføring

Nå begynner moroa, nå løfter vi kunnskapen sammen!

Sammen planlegger vi implementeringen av kunnskapsløftet. Noen ganger kan det ta tid før ansatte er tilgjengelig for kursing fordi de er opptatt i pågående prosjekter. Derfor er det viktig at vi sammen planlegger og vedlikeholder tidsplanen for kunnskapsløftet.

Etter gjennomført kunnskapsløft gjennomfører vi en oppfølging for å sikre at kunnskapen er implementert. 

presentasjon
etter kunnskapsloft

20-25% mer effektive

Resultatet lar ikke vente på seg...

Med erfaring etter å ha gjennomført kunnskapsløftet for Archicad over tid har vi sett en tydelig økning i produktiviteten blant brukerne. Mange brukere ser en produktivitetsøkning på 20-25%!

Samtidig har kunnskapen økt på de områdene hvor kunnskap manglet. Det vil være et kunnskapsløft som er unikt for deg, dine behov og hvor du står kunnskapsmessig.

Vi føler at potensialet finnes for å se den samme utviklingen når det gjelder bruken av Solibri.

 

Vil du vite mer om kunnskapsløftet?

Vil dere vite hvilket nivå dere ligger på? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.